Elevii şi preşcolarii vor beneficia de suport alimentar potrivit ultimelor ştiri juridice. În Monitorul Oficial nr. 102/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 53/2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Printre acestea se află și Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Buzău. Potrivit acestui program, până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul Programului – pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate sau înregistrate sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, astfel:
a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei;
b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop, iar produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate;
c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei. Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate.

,,La închiderea programului-pilot, la finalul anului 2019, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean sau a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare. Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare Programului-pilot”, se mai arată în proiectul privind programul-pilot care prevede o masă caldă pentru unii preşcolari şi elevi.

Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar îl au numai preşcolarii/elevii prezenţi la activităţile didactice. Programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activităţi sunt stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în funcţie de numărul de elevi, de orarul şcolii şi de particularităţile specifice fiecărei unităţi de învăţământ. Suportul alimentar nu se acordă în perioada vacanţelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare. Unităţile de învăţământ răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens, precum şi de confirmare a documentelor ce stau la baza plăţii produselor alimentare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.