dentisti1

Douăzeci de furnizori de servicii medicale care au solicitat intrarea în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru perioada 2013-2014 nu vor putea acorda asistenţă medicală în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în următorul an. Dosarele de contractare depuse la CJAS Buzău au fost respinse, 24 de furnizori fiind iniţial în această situaţie. Este vorba despre medici de medicină primară, un cabinet şi o societate  care a solicitat contractarea pentru servicii medicale paraclinice de radiologie, ori medici stomatologi, 13 la număr, pentru care Casa de Asigurări nu are prevedere bugetară pentru a încheia contracte cu furnizorii de astfel de servicii. Patru dintre solicitări au trecut ulterior de faza contestaţiilor, cererile fiind admise. Secţia exterioară Buzău a Spitalului General Căi Ferate Galaţi nu va încheia contract cu CJAS Buzău pentru următorul an pentru servicii medicale spitaliceşti, specialităţi clinice în ambulatoriu şi specialităţi clinice BFT. Asta pentru că potrivit art 48, alin 4 din HG nr 117/2013 invocat în soluţia de respingere a contestaţiei, serviciile ­me­dicale paraclinice pot fi contractate doar în baza actului adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. Ori, potrivit prevederilor anexei 2  din Ordinul 1268/2012, numărul de paturi ale Spitalului CF Galaţi a fost luat în considerare, la distribuire, pentru judeţul Galaţi. Contractul Cadru va intra în vigoare începând cu data de 1 mai.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here