Medicii de familie nu sunt de acord cu inscripţionarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precizează preşedinţii celor două organizaţii ale mediciilor de familie. În acest moment, timpul alocat pacientului este afectat de actele birocratice cu care medicul de familie este încărcat. Cardul de sănătate,mai spun medicii de familie,  nu are nicio legătură cu actul medical şi datele ar trebui să fie completate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Medicii de familie propun ca ei să elibereze o adeverinţă medicală cu bolile pacientului, fară să-şi ocupe timpul cu activităţi administrative.