medici infectioase3

Conform OMS nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, direcţiile de sănătate publică judeţene încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor conform ­ca­lendarului de vaccinare şi asigură decontarea acestor servicii medi­cale la un tarif de 10 lei/inoculare, pe baza raportului generat de Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV).

Pentru a putea încheia contractele, DSP trebuie să primească de la medicii de familie, în copie, până pe 15 mai, mai multe documente precum certificatul de înregistra­re/certificat de înmatriculare, codul fiscal, nr. cont deschis la bancă/trezorerie, autorizaţia sani­tară de funcţionare, dovada de evaluare eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate Buzău, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical şi contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău pe anul 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here