spitalLa solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind ocuparea unui număr de 2.766 de posturi vacante din sistemul sanitar. Peste 2.000 de posturi care s-au vacantat după data de 01 ianuarie 2012, a căror ocupare nu determină un impact financiar suplimentar, vor fi deblocate de Ministerul Sănătăţii. Acestea sunt atât pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cât şi pentru cele al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale. Cele 2.766 de posturi, care vor fi deblocate la nivel naţional, vor fi repartizate pentru personalul de specialitate medico-sanitar, personalul auxiliar sanitar şi personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar. Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite cu aprobarea ordonatorului principal de credite.