medicNoul proiect privind pachetul de servicii medicale de bază prevede dublarea numărului de consultaţii la domiciliu acordate lunar de medicul de familie, mai multe analize şi servicii în specialităţi medicale, dar şi reducerea şi comasarea altor analize şi consultaţii. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. Proiectul aduce câteva noutăţi la pachetul de servicii de bază acordate asiguraţilor, iniţiatorii având în vederea creşterea accesului la servicii de calitate şi o mai bună eficienţă a monitorizării şi utilizării fondurilor.
În asistenţa medicală primară au fost introduse în pachetul de bază serviciile de administrare de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru al cabinetului.
În cadrul serviciilor adiţionale ce pot fi acordate de medicii de familie a fost introdusă spirometria. În prezent, în categoria acestor servicii se regăsesc ecografia generală – abdomen şi pelvis şi efectuare şi interpretare EKG.
La capitolul asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, au fost prevăzute, în mod expres, serviciile de supraveghere a sarcinii şi lăuziei, care includ o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o alta în primul trimestru de la naştere, similar reglementărilor din pachetul minimal pentru neasiguraţi.
În cazul serviciilor medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, pentru care medicul acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, în prezent este prevăzut că se acordă o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. În proiectul de hotărâre este prevăzută o excepţie, respectiv în cazul copiilor cu vârsta între zero şi 18 ani, pentru care se acordă maxim două consultaţii, aceasta pentru urmărirea evoluţiei copilului şi evitarea complicaţiilor.
Proiectul prevede şi că, pentru afecţiuni cronice pentru una sau mai multe boli monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se acordă maxim patru consultaţii pe trimestru, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună. În prezent se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru.Potrivit proiectului, medicii de familie vor acorda consultaţii la domiciliu persoanelor cu invaliditatea temporară sau permanentă, asiguraţilor cu boli cronice care nu se pot deplasa, copiilor cu vârsta între zero şi un an, celor cu vârsta între zero şi18 ani cu boli infecto-contagioase, precum şi lăuzelor. Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.
Aceste servicii sunt acordate şi în prezent, dar prin proiectul de act normativ a fost majorat de la 21 la 42 numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate pe lună de medicii de familie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here