spitalul_judetean_buzau1_40742800Luna viitoare se va organiza concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Județean Buzău. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc următoarele criterii: sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului Sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic, juridic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, au cel puțin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală, sunt apți din punct de vedere medical și nu au vârsta de pensionare, conform legii.
Examenul se va desfășura în două etape, una de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor de concurs – etapă eliminatorie, care va avea loc la data de 9 aprilie 2015, iar cea de-a doua etapă, de susținere a probelor de evaluare, va cuprinde o probă scrisă, un test-grilă de verificare a cunoștințelor, programat la data de 15 aprilie, ora 10,00, și o probă de susținere a proiectului de management, care va avea loc pe data de 20 aprilie ora 10,00.
Dosarele de înscriere se depun la Spitalul Județean de Urgență, până la data de 7 aprilie, ora 13,00, la secretariatul Comisiei de concurs – Serviciul Resurse Umane. Taxa de concurs este de 500 de lei și se achită la casieria unității. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul instituției sau direct la Serviciul Resurse Umane al SJU Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here