Casa Judeţeană de Pensii Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii. Pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele conndiţii generale privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:

 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • capacitate deplină de exercitiu;
 • o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
  contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu au fost destituiţi dîntr—o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii, condiţii specifice pe care candidații le au de îndeplinit sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau administrativ și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 7 ani. Concursul va avea loc la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău în data de 26.11.2018, ora 10.00 – proba scrisă, 29.11.2018, ora 10.00 – interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea aIII-a la sediul Casei Judeţene de Pensii Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.