ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 339
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, JOI, 06 DECEMBRIE 2018, ora 12:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi:

1. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Ilie Năstase;

2. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2018

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.