Primarul Constantin Toma convoacă o nouă ședință extraordinară, marți, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi se află șapte proiecte de hotărâre, iar cel mai important pare a fi cel de modificare a actului constitutiv al Companiei de Apă.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul :
 
         1. – proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016;
         2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Buzău în adunarea generală a acționarilor a Societății Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău precum și în consiliul de administrație al societății;
         3.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al Societății Comerciale “Trans –Bus” S.A. Buzău;
         4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificărilor actului constitutiv al Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău precum și împuternicirea domnului Sălcuțan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău;
         5.- proiectul de hotărâre privind revocarea mandatului administratorului Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A Buzău și numirea provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform Legii 109/2011 privind guvernanța corporativă precum și împuternicirea domnului Sălcuțan Alexandru Lucian să ducă la îndeplinire hotărârea de revocare a mandatului administratorului acestei societăți și de numire provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform Legii nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
          6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii nr. 114/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
          7.- prezentarea Informării nr. 4259/2016 a Societății Comerciale “Trans -Bus“ S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Buzău cu nr. 17.921/2016 cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul nr. 3766/2016 și contractul de performanță nr. 5718/2007, pentru perioada 01.01 – 31.07.2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.