Consilierii jdeteni sunt convocați în ședința ordinară a lunii octombrie, care este programată joi, 31 octombrie, de la ora 9.00. Pe ordinea de zi a ședinței se află peste 20 de proiecte de hotărâre, printre care mai multe rectificări bugetare, dar și câteva proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea județului.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din data de 31.10.2019:

1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2019 pe cele două secțiuni
2. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 2
3. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Județean Buzău
6. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
8. Aprobarea restituirii de către Consiliul Județean Buzău, în numele și pentru Județul Buzău, a soldului la contractul de credit nr. 522897/2014
9. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” pentru realizarea unui proiect cultural
10. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, Județul Buzău, ediții anuale
11. Aprobarea dezmembrării unui lot de teren de 2.400 mp. din suprafața de 11.308 mp. proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 52
12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 203C, km. 17+300-19+000, comuna Florica, Judeţul Buzău”
13. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a suprafeţei de teren în lungime de 2 km. din DJ 102F, situat în intravilanul comunei Berca
14. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
15. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2019 (Anexa poate fi consultată la Serviciul Managementul Documentelor și Relații Publice din cadrul Cosniliului Județean Buzău)
16. Aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi – Spitalul Județean de Urgență Buzău
17. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
18. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
19. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
20. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
21. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019
22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 31.10.2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.