Consilierii locali municipali sunt convocați în ședința ordinară a lunii septembrie. ordinea de zi cuprinde 23 de proiecte de hotărâre care vizează diferite schimbări la nivelul instituțiilor subordonate Primăriei, dar și diferite schimbări în oraș. Iată ordinea de zi:

1.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora şi a unui schimb de locuinţe;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău;

3.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat din municipiul Buzău;

  1. – proiectul de hotărâre privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu şi Independenţei (între strada Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr. 26) din municipiul Buzău;
  2. – proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;
  3. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților de identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;
  4. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor;
  5. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă a unor terenuri proprietate publică Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;
  6. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Soufflet Malt România” S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, aferent construcţiei „Corp administrativ”, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 37, Parcela 682, Lot 2;
  7. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;
  8. – proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63631situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 374;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1;

13.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor reţele de alimentare cu apă potabilă;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, ce face legătura între D.N. 10 şi proprietăţile adiacente acestuia, Tarlalele nr. 6, 7 şi 8;

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, aflat în prelungirea arterei de circulaţie existentă, cu denumirea de “Intrarea Plaiului”;

16.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Buzău – Vadu Paşii;

17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Lăstunului nr. 101;

18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Lăstunului nr. 111;

19.- proiectul de hotărâre privind modificarea în parte a Hotărârii nr. 135/28 iulie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău și formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate și repartizare a acestora;

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire locuinte colective, strada Grigore Alexandrescu, nr. 8 bis, municipiul Buzău, judeţul Buzău”;

21.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Buzău;

22.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al Societății Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău;

23.- proiectul de hotărâre pentru desemnarea unei persoane mandatate să voteze în ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. “Prestcom Serv” S.A., convocată de administratorul judiciar la data de 30.09.2016 pentru desemnarea administratorului special, care va avea atribuțiile prevăzute de art. 56, alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.