Polițiștii din Nehoiu se vor muta într-un nou sediu, și anume clădirea în care a funcționat Administraţia Finanţelor Publică a oraşului Nehoiu, aflată în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. În cadrul unei ședinței de Guvern, s-a supus spre aprobare proiectul privind imobilul care va fi predat de către Ministerul de Finanțe în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău.

Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În anul 2013, activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a fost reorganizată, fiind înființate direcții generale regionale ale finanțelor publice, cu personalitate juridică, în subordinea cărora au fost trecute administraţiile judeţene ale finanţelor publice, fostele direcţii generale judeţene.

În acest fel, Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău a fost reorganizată ca administrație județeană și trecută în subordinea Direcției Generale Regionale Galați. După reorganizarea Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Nehoiu, imobilul nu a mai fost utilizat. Acesta constă în teren în suprafaţă de 523 mp şi două corpuri: construcţiile C1, având destinaţia de „construcţie administrativă şi social culturală” în suprafaţă de 190 mp şi C2, având destinaţia de „construcţie anexă” în suprafaţă de 70 mp, ce se află în administrarea Direcției Generale Regionale Galați.

În inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului este înregistrată o singură clădire în suprafață de 62 mp. În acest sens, se impune modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/20016 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform mențiunilor înscrise în Extrasul de carte funciară.
Imobilul a fost reevaluat, rezultând o valoare actualizată de 352.024 lei, potrivit Situației Centralizatoare a diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporabile din domeniul public al statului, care nu se amortizează.

În prezent, Poliţia oraşului Nehoiu, din judeţul Buzău funcţionează într-un spaţiu impropriu desfăşurării activităţii. Această clădire nu poate face obiectul unei consolidări, întrucât în urma expertizelor efectuate de specialişti în domeniu, s-a constatat faptul că nu este corespunzătoare, prezintă risc în exploatare şi la cutremure, urmând să fie demolată în totalitate.
Ministerul Finanțelor Publice și-a exprimat acordul cu privire la demararea procedurilor de transmitere a imobilului în cauză din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău. De asemenea, în susținerea demersului, Consiliul Local al orașului Nehoiu, prin Hotărârea nr. 33/27.04.2018, și-a exprimat acordul pentru schimbarea destinației prevăzute de HCL nr. 29/18.09.2000 și utilizarea imobilului cu destinația de sediu pentru Poliția orașului Nehoiu. Imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.