PENSIONARI - PROTEST - BRASOVValoarea punctului de pensie ar putea creste anul viitor cu aproape 30 de lei, conform proiectului de buget pentru anul viitor care a fost publicat recent de Ministerul Finantelor Publice.

Sambata, 2 noiembrie, pe site-ul Ministrului de Finante, a fost publicat proiectul de buget pentru anul viitor, intitulat „Scrisoare – cadru privind  contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015 – 2017, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite”.

Conform acestui document, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 3,76% anul viitor, ajungand la 790,8 lei, fata de 762,1 lei, cat este acesta in prezent. Aceasta crestere ia in calcul 3,33% rata medie anuala a inflatiei si 0,43% care reprezinta 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.

De mentionat ca la stabilirea limitelor de cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014  s-a avut in vedere aplicarea prevederilor art.102 si art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care stabilesc ca valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat. Incepand cu acest an, indicatorii prevazuti anterior sunt cei definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica. Daca unul dintre indicatori are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva. Daca acesti indicatori au valori negative, se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.

De asemenea, conform art 170 din aceeasi lege, persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data de 23 ianuarie 2013 la punctajul mediu anual se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011.

Potrivit proiectului de act normativ, pentru pensionarii nou intrati in plata, majorarea punctajelor medii anuale se face cu un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea punctului de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011.

Atentie! In proiectul de buget nu este definit termenul de pensionar nou intrat in plata.

De asemenea, la stabilirea acestor cresteri s-a avut in vedere aplicarea prevederilor Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, potrivit carora incepand cu luna octombrie 2013 pentru pensionarii ale caror pensii au fost diminuate in urma recalcularii/revizuirii vor fi repuse in plata pensiile in cuantumurile cuvenite in decembrie 2010.

Anul acesta, valoarea punctului de pensie a fost crescut cu 29,2 de lei fata de anul trecut, ajungand la 762,1 de lei si fiind prevazuta in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 53, din 23 ianuarie 2013, care completeaza, Legea pensiilor. In aceasta ordonanta se face si precizarea ca in situatia in care, la data majorarii valorii punctului de pensie, indicatorii in raport de care se determina valoarea punctului de pensie nu pot fi comunicati, potrivit legii, de catre INSSE, valoarea punctului de pensie sa se majoreze anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat. Astfel, in urma OUG 1/2013, articolul 102 a fost completat cu o aceasta noua reglementare potrivit careia incepand cu anul 2013,  indicatorii utilizati la stabilirea valorii punctului  de pensie pentru anul urmator, sunt cei definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de INSSE.

Atentie! Actul normativ din ianuarie a fost recent amendat de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a precizat ca reglementarea se aplica doar pentru cei care au deveinit pensionari dupa 23 ianuarie 2013.

Pana in prezent, Ministrul Muncii n-a anuntat ce se intampla cu pensionarii aflati in aceasta situatie, care este pentru ei valoarea punctului de pensie in acest an si care este numarul celor influentati. In aceste conditii, nu se stie cu cat va creste punctul de pensie pentru acesti pensionari anul viitor.

Beneficiile extra-salariale ale bugetarilor nu se acorda nici in 2014

Potrivit proiectului de act normativ, la estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2014 s-au avut in vedere urmatoarele:

–    restrictionarea acordarii si in anul 2014 a tichetelor de masa, tichetelor de vacanta, tichetelor cadou; de asemenea la estimarea cheltuielilor de personal nu s-a avut in vedere acordarea de premii, prime, precum si plata orelor suplimentare;

–    numarul maxim de posturi finantate pentru anul 2014 sa nu depaseasca numarul mediu de posturi ocupate in perioada ianuarie-iulie 2013.

In bugetul pe anul viitor, se stabilesc limite de cheltuieli pentru cheltuielile de personal in cadrul bugetului de stat, precum si in cadrul bugetelor de asigurarilor sociale de stat, de asigurari pentru somaj, la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

In plus, anul viitor, se vor limita cheltuieli pentru bunuri si servicii publice finantate din bugetul de stat, precum si din cadrul bugetelor: cel de asigurari sociale de stat, cel de asigurari pentru somaj si cel fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform proiectului de act normativ.

De asemenea, pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, limitele de cheltuieli sunt stabilite separat in cadrul limitelor din bugetul de stat si nu pot fi alocate altor naturi de cheltuieli.

Ministerele care sunt ordonatorii principali de credite, care sunt in numar de 10, vor putea, in functie de stadiul derularii proiectelor, sa suplimenteze sumele stabilite ca limite, cu incadrarea in sumele totale stabilite ca limite pentru ordonatorii respectivi. Printre ministerele care au traditional acest statut sunt cel de Finante, cel al Economiei si cel al Proiectelor Europene.

De asemenea, limitele de cheltuieli de personal pentru fiecare minister se stabilesc si se comunica distinct pentru fiecare ordonator principal de credite, acestia avand obligatia de a dispune masurile necesare pentru respectarea limitelor transmise la aceasta  natura de cheltuieli. Limitele au avut in vedere numarul de personal efectiv incadrat si drepturile salariale acordate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here