Nicolae43 sentinte penale si 527 hotarari civile au fost desfiintate sau casate in anul 2010, a declarat judecator Adriana Nicolae, presedintele Judecatoriei Buzau. Ca principale motive, in materie penala, sunt amintite nerespectarea procedurii de citare a partilor, gresita apreciere a probelor administrate in cursul procesului penal sau aplicarea eronata a regulilor de la concursul de infractiuni. In materie civila, principalele motive care au condus la desfiintarea hotararilor din cauze imputabile judecătorilor, au constat in administrarea unui probatoriu insuficient pentru corecta stabilire a situatiei de fapt, inclusiv in materia fondului funciar, violarea garantiilor procesuale ce asigura dreptul la aparare, incalcari ale normelor privind citarea partilor sau motivarea insuficienta, neconforma standardelor dreptului la un proces echitabil.

Aron CRISTEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here