imagesCA1SX9RPBuzăul va găzdui săptămâna viitoare lansarea unui nou proiect cu fonduri europene. Este vorba despre proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est’’. Proiectul este finanțat prin POR, Axa prioritară 3: “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă’’. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii SUD – EST prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, cât şi consolidarea capacităţii instituţiilor specializate şi a autoritãţilor administraţiei publice locale de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţã, precum şi pentru gestionarea acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here