Un ordin al ANAF va permite publicarea pe site-ul instituţiei a tuturor contribuabililor ale căror obligații fiscale restante către stat depășesc suma de 100 de lei. Și până acum ANAF făcea public la câteva luni numele firmelor de stat sau private, mici, mijlocii și mari datoare la bugetul de stat. Noutatea este că, de acum înainte, se vor publica și numele persoanelor fizice.

Iată ce date vor fi publicate : în cazul persoanelor fizice site-ul ANAF va preciza denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală sau codul numeric personal, domiciliul fiscal și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante. Pentru a apărea pe site-ul de internet ANAF o obligație trebuie să depășească plafonul de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, 500 de lei persoanele fizice care desfășoară activități independente sau exercită profesii libere, 1.000 de lei la contribuabilii mijlocii și 1.500 de lei la marii contribuabili.

Este vorba de obligațiile care există la sfârșitul trimestrului de raportare și sunt neachitate până la data publicării listei. Obligațiile sunt cele pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Nu vor fi publicate căci nu sunt considerate obligații, sumele pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată și obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Ordinul mai prevede că Fiscul va comunica debitorului o notificare până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here