BRAZIL-NATIVES-LAND-AMAZONGrupul de Actiune Locala Valea Buzaului anunta lansarea celui de-al 5 –lea apel de selectie, astazi 30.12.2013, conform Deciziei numarul 17 al Consiliului Director pentru urmatoarele masuri :

Masura 413 – 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.

Masura 413 – 313 – Incurajarea activitatilor turistice;

Masura 413– 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural;

Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;

 Proiectele se vor depune pana la data limita de 30.01.2014, orele 16,00, la sediul GAL Valea Buzaului, din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii, nr 64, Jud Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00- 16,00.

Fondurile disponibile sunt urmatoarele:

 

Nr.crt

MASURA

Fonduri disponibile totale – fonduri publice si private (2010-2013)

Fonduri disponibile sesiunea a-5-a – fonduri publice (30.12.2013 – 30. 01.2014)

 

1

Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

671.429 EURO

45 403 EURO

2

Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice; 

670.588 EURO

500 000 EURO

3

   Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale;

750.000 EURO

63 698 EURO

4

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare;

60.000 EURO

60.000 EURO

 

.

Pentru indeplinirea indicatorilor propusi in PDL, SUMA MAXIMA PE PROIECT NERAMBURSABILA VA FI DE :

Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.- 45 403 Euro/proiect.

Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice; – 100 000 Euro/proiect.

Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale; – 63 698 Euro/proiect.

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare; –  20 000 Euro/proiect.

 ATENTIE!

       Sprijinul public in cadrul masurii 313 va fi:

a)      pentru investitie in interes public, negeneratoare de profit de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

b)     Pentru investitii generatoare de profit, intensitatea ajutorului public va fi de pana la  85% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul proiectelor de investitii in agro-turism si de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte in alte tipuri de investitii in turismul rural.

 Sprijinul public in cazul masurii 312 va fi: de maxim  70% din totalul cheltuielilor eligibile. Avand in vedere ca la data de 13 decembrie 2013 se aplica versiunea XI a PNDR 2007-2013, potentialii beneficiari ai masurii 312, respectiv cei care prevad in cazul proiectelor depuse achizitia de utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investitiile realizate prin Masura 121, intensitatea aplicabila fiind majorata conform prevederilor fisei tehnice a Masurii 121, pentru fiecare tip de beneficiar. Versiunea XI a PNDR 2007-2013 este disponibila si pe site-ul www.madr.ro

Sprijinul public pentru masura  421 va fi: de maxim  100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

 Modalitatea de desfasurare a procesului de evaluare si selectie este prezentata in continuare:

            Modelul de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, se gaseste pe pagina www.galvaleabuzaului.ro .Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerinţele de conformitate şi eligibilitate, precum şi procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL, criteriile de selectie si criteriile de selectie locale, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat sunt disponibile pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) si pe site-ul  www.galvaleabuzaului.ro in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie al gal-ului.Pentru proiectele atipice de investiții, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu investiții similare.

            In cazul in care exista Cereri de finantare cu punctaj egal avand aceeasi incadrare ca si componenta dominanta a proiectului, selectia se va face in ordinea crescatoare a valorii eligibile a  acestora exprimata in euro. In cazul in care se mentine punctajul egal selectia se va face in ordinea descrescatoare a gradului de saracie comunitara, pentru beneficiarii publici,  astfel, comunitatea cea mai saraca va fi pe primul loc. Pentru beneficiarii privati se va lua in calcul numarul de locuri de munca nou create prin implementarea proiectului. Daca punctajul se va mentine egal, atunci se va lua in calcul profitabilitatea firmei, demonstrata prin actele contabile.

Orice solicitant de finantare nerambursabila poate depune un singur proiect pe fiecare masura in parte.In caz contrar toate proiectele depuse pe aceeasi masura vor fi declarate neconforme.

Comitetul de selectie al proiectelor  va fi format din 5 (cinci) membri, din care:

 

4 (patru) membri din sectorul privat al partenerului

1 (unu) membru din sectorul civil al partenerului

–          Perioada de evaluare a proiectelor  va dura maxim o luna, de la data limita de depunere a acestora, publicarea Raportului de selectie intermediar se va realiza pana la data de 7.02.2014.

–          In ziua de 7  februarie se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la  aprobarea sau neaprobarea proiectelor depuse, pe adresa de Email precizata in cererea de finantare.

Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la registratura GAL Valea Buzaului, din incinta primariei comunei Cislau, str.Culturii, nr.64, jud.Buzau in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau 10 zile lucratoare de la publicarea Raportului  intermediar de selectie pe pagina de web a GAL Valea Buzaului.

Dupa verificarea contestatiilor depuse, se emite Raportul Comisiei de contestatii, care se

publica pe pagina de internet a GAL Valea Buzaului.

      Beneficiarii eligibili sunt cei prezentati in Ghidurile masurilor lansate, disponibile pe www.apdrp.ro si www.galvaleabuzaului.ro

–          Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 21.02.2014.

 

Rezultatele selectiei si rapoartele vor fi publicate atat la sediul GAL Valea Buzaului, cat si pe site-ul GAL-ului www.galvaleabuzaului.ro

Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (www.apdrp.ro). Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură aferent fiecărei măsuri si cu Notele si Clarificările emise de APDRP si publicate pe site-ul www.apdrp.ro.

Solicitantul de finantare trebuie să îndeplinească cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile  312, 313, 322 si 421.Ghidurile soclicitantului pentru măsurile  312, 313, 322 si 421 precum si notele si clarificările APDRP pot fi consultate GRATUIT la sediul GAL Valea Buzaului cat si pe site-ul www.galvaleabuzaului.ro

Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locală Valea Buzaului va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-12.00, la sediul  GAL Valea Buzăului din incinta Primăriei Comunei Cislău, Strada Culturii nr. 64, Judetul Buzău. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0744356758, sau prin e-mail:

gvaleabuzaului@yahoo.com, persoana de contact: domnul Dragomir Eusebiu Florin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here