CONSILIUL-JUDETEAN-BUZAUAstazi, consilierii judeteni se intrunesc in sedinta ordinara a lunii martie. Pe ordinea de zi sunt 30 de puncte si doua rapoarte pe care alesii din miniparlamentul judetean trebuie sa ia le ia la cunostinta.

Proiectele de Hotarare de pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

1. Rectificarea definitiva a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2013;

2. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau;

3. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Buzau;

4. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Liceului Tehnic Special pentru Copii cu Deficiente de Auz Buzau;

5. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Liceului pentru deficienti de vedere Buzau;

6. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Centrului judetean de resurse si asistenta educationala Buzau;

7. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al scolii de Arte si Meserii Rm. Sarat;

8. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

9. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Bibliotecii judetene „V. Voiculescu” Buzau;

10. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului judetean „AL. Odobescu” Buzau pe anul 2013

11. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului „George Ciprian” Buzau;

12. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau pe anul 2013

13. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

14. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Rm. Sarat;

15. Rectificarea definitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Camerei Agricole Judetene Buzau;

16. Repartizarea unei sume din fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2014;

17. Aprobarea contractarii de catre Judetul Buzau a unei finantari rambursabile interne pe termen mediu;

18. Completarea Programului de achizitii publice al Consiliului Judetean Buzaupentru anul 2014;

19. Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau in calitate de coorganizator al evenimentului „Zilele Buzaului”;

20. Exprimarea acordului Consiliului Judetean Buzau, in calitate de membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Est pentru Situatii de Urgenta, in scopul promovarii proiectului „Siguranta prin Achizitia de Vehicule Eficiente in interventiile pentru situatii de urgenta – SAVE”, in cadrul POR – AXA PRIORITARA 3 „imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta;

21. Darea in administrarea Consiliului local al comunei Luciu a unor suprafete de teren din DJ 214A, situate in intravilanul comunei Luciu;

22. Infiintarea si organizarea Centrului de Sanatate Multifunctional comuna Pirscov;

23. Aprobarea numarului de personal, a numarului de functii publice, a organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau si a Regulamentului de organizare si functionare -forma actualizata;

24. Aprobarea transformarii unui post din statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

25. Aprobarea modificarii nivelului unui post contractual de executie din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau;

26. Aprobarea actualizarii componentei Consiliului tehnico-economic al Consiliului Judetean Buzau;

27. Actualizarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a Judetului Buzau;

28.Aprobarea structurii retelei scolare a invatamantului special la nivelul judetului Buzau pentru anul scolar 2014-2015;

29. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Judetene „Vasile Voiculescu” Buzau – forma actualizata;

30. Numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Buzau in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

II. RAPOARTE

1. Raport privind activitatea autoritatii publice judetene in anui 2013;

2. Rapoarte de activitate pentru anul 2013 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului judetean Buzau;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here