codNoul Cod de Procedură Civilă intră astăzi în vigoare. Prevederile sunt menite să scurteze durata proceselor civile, în special, prin eliminarea unor termene intermediare. Tot pentru ca procesele să nu se mai întindă pe luni de zile, a fost modificată procedura de citare şi sancţiunile pentru nerespectarea termenelor.

Din noul Cod de Procedură Civilă, a fost eliminat recursul, dintre căile de atac, în anumite cauze. Şi în ce priveşte apelul, apar schimbări. Se majorează termenul în care se poate recurge la această procedură, de la 15, la 30 de zile de la comunicarea hotărârii. În noul Cod de Procedură Civilă, apare o instituţie juridică nouă. Este vorba despre contestaţia pentru tergiversarea procesului. Asta înseamnă că oricare dintre părţile implicate într-un proces, dar şi procurorul, are posibilitatea de a invoca încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, şi de a solicita luarea măsurilor legale, pentru ca aceast situaţie să fie îndreptată. Totodată, în scopul degrevării instanţelor de judecată şi scurtării proceselor, Codul prevede obligaţia judecătorului, de a îndruma părţile din proces să folosească procedura medierii, ca mijloc alternativ, de soluţionare a litigiilor. Pe durata desfăşurării acestei proceduri , judecata este suspendată. Ministrul justiţiei a ţinut să precizeze că medierea nu a fost introdusă ca obligaţie. Obligatorie este doar şedinţa de informare privind această procedură. Mona Pivniceru spunea că Legea medierii va fi din nou analizată, pentru a se stabili dacă toate cauzele, în special cele în materie penală, pot fi soluţionate prin mediere. În fine, articolul din Codul de Procedură Civilă, care oferea posiblitatea asociaţiilor de protecţie a consumatorilor să denunţe în instantă clauzele abuzive şi să le elimine din toate contractele de prestări servicii, inclusiv credite bancare, a fost amânat până la 1 iulie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here