taxe impoziteImpozitul/taxa pe teren sau pe casă se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului integral, pentru tot anul, pe teren, până la data de 31 martie inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%.

Impozitul anual pe teren sau pe casă, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Foarte important!

Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, şi cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidenţa acestor majorări clădirile dobândite prin succesiune legală.

IMPOZIT AUTO 2014 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului integral pe mijlocul de transport, până la data de 31 martie inclusiv, se acordă tot o bonificaţie de până la 10%

Ca şi în cazul proprietăţilor imobiliare, impozitul de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Aceste bonificaţii de până la 10% sunt prevăzute de Codul fiscal. Atenţie! 10% este bonusul maxim. Legea dă dreptul consiliului local să stabilească o reducere de taxă de până la 10%. De asemenea, un consiliu local poate hotărî să nu acorde nici un fel de reducere. Dar, de regulă, autorităţile locale optează pentru reducerea maximă, de 10%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here