DGFP

Peste o mie de posturi au scos la concurs şefii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală în întreaga ţară. Anunţul lansat de ANAF face referire la 1181 de posturi dintre care doar 280 la Direcţia de Combatere a Fraudelor. Din cele 280 de posturi din Direcţia de Combatere a Fraudelor, la Buzău sunt vacante doar trei – câte unul de inspector principal, inspector asistent şi inspector debutant şi nici unul de inspector superior. Cei interesaţi au la dispoziţie pe site-ul ANAF criteriile ce trebuie îndeplinite pentru participarea la concurs conform postului vizat, dar şi calendarul de depunere a dosarelor şi examenele ce trebuie susţinute. Candidaturile trebuie înregistrate până cel târziu 2 octombrie, iar concursul va avea trei etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul. Testul grilă al probei scrise va fi susţinut pe data de 19 octombrie. Data interviului nu a fost încă stabilită.

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Fiscului aprobat recent, prin HG nr. 677/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573, din 9 septembrie 2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana care îndeplinește conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici:

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

În plus, conform anuntului ANAF, candidații trebuie să aibă vechime în specialitatea  studiilor necesare în executarea funcției, dupa cum urmează:

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie să fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here