646x4042În primele șase luni ale anului 2013, la Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, s-au primit 45 de petiții din partea buzoienilor, din care au fost constituite 35 de dosare, mai mult de jumătate soluționându-se în favoarea cetățenilor.

Cu ocazia audiențelor acordate în municipiul Buzău, s-au prezentat 127 de persoane, iar telefonic, ne-au apelat 40 de cetățeni din județul Buzău.

Cele mai multe petiţii au vizat nerespectarea dreptului de proprietate privată (art. 44 din Constituţia României), a dreptului la un nivel de trai decent (art. 47 din Constituţia României), a dreptului de petiţionare (art. 51 din Constituţia României), protecția copiilor și a tinerilor (art. 49 din Constituţia României), protecția persoanelor cu handicap (art. 50 din Constituţia României) sau au vizat drepturile persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52 din Constituţia României).

Au existat şi petiţii prin care cetăţenii au sesizat posibile încălcări ale altor drepturi constituţionale (dreptul la informare, protecţia persoanelor cu handicap, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii), însă numărul acestor a fost mai mic.

Totodată, în vederea informării cetățenilor din județul Buzău cu privire la competența, atribuțiile instituției Avocatul Poporului, cazuri rezolvate, dar și acordarea unor îndrumări legale, expertul Mirabela Mălăescu din cadrul Biroului Teritorial Ploiești a participat cu ocazia deplasărilor în municipiului Buzău, la emisiunile cu teme sociale ale televiziunilor locale, regionale.

Așadar, orice persoană care se consideră nedreptăţită sau care a suferit un abuz din partea autorităţilor sau instituţiilor publice se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti.

Cererile sunt scutite de taxa de timbru, iar audienţele se acordă gratuit.

Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatului Poporului, are sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj 1, camera 155, telefon/fax: 0244/593227, e- mail avpprahova@avp.ro.

Programul de audienţe este zilnic, de luni până joi între orele 9.00 – 16,00 şi vinerea între orele 9,00 – 14,00, iar petiţiile se pot trimite prin poştă, prin fax sau prin poşta electronică, la adresa mai sus menţionată.

În lunile următoare, vor continua deplasările experților Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului în vederea acordării audiențelor și pentru primirea petițiilor, în municipiul Buzău, la sediul Instituției Prefectului Județul Buzău –B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, (în a doua zi de joi a fiecărei luni), datele concrete urmând a fi comunicate prin intermediul presei locale.

În cele ce urmează, expunem cazul doamnei Ileana (nume fictiv) din Buzău, care ne-a sesizat în privinţa posibilei încălcări a prevederilor art. 47, art. 51 şi art. 52 din Constituţia României, privind nivelul de trai, dreptul de petiţionare şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, petenta ne-a sesizat faptul că deşi în calitate de pensionar de urmaş, s-a adresat Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. solicitând restituirea contribuției de asigurări sociale de sănătate, reţinută ilegal atât pentru domnia sa, cât şi pentru soţul acesteia, decedat la data de 01.10.2012, nu i-au fost soluţionate cererile şi nu i s-a comunicat niciun răspuns neprimind sumele la care este îndreptăţită.

Astfel, petenta precizează că în mod abuziv a fost reținută  contribuția aferentă asigurărilor sociale de sănătate şi nu înţelege motivele care determină tergiversarea returnării acestor sume, conform O.U.G. nr. 17/2012, respectiv H.G. nr. 850/2012.

Totodată, petenta menţionează că telefonic, reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. i-au comunicat faptul că această  contribuție, se restituie de Casa Judeţeană de Pensii Buzău având în vedere că soțul petentei a fost pensionar de stat, dar de la această instituţie i s-a transmis faptul că potrivit O.U.G. nr. 17/2012, obligaţia de restituire a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, revine casei de pensii sectoriale în evidenţa căreia se află pensionarul.

Urmare a demersurilor întreprinse de instituţia noastră, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne ne-a comunicat faptul că aspectele semnalate de petentă au fost verificate, sens în care i s-a transmis adresa de răspuns din aprilie 2013 potrivit căreia urmează să i se restituie diferenţa C.A.S.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here