logoContracte în 2012

Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje pe fiecare tip de material, S.C INTERSEMAT S.R.L. pentru anul 2012, a încheiat contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizaţi în condiţiile legii pentru colectarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi din circuitul comercial şi industrial.

Cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri

Cantităţile de ambalaje efectiv puse pe piaţă de clienţii de la care S.C INTERSEMAT S.R.L. a preluat responsabilitatea au avut un trend crescător de la un an la altul, societatea acţionând fără discriminare faţă de toţi operatorii responsabili pe toată perioada de derulare a contractelor de transfer de responsabilitate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

Programe iniţiate de SC INTERSEMAT SRL

Piaţa în domeniul acestor servicii este în continuă crestere, iar pe viitor vor apărea noi operatori economici care se vor implica în desfăsurarea acestei activităţi. Împreună cu partenerii săi, S.C. INTERSEMAT S.R.L. a dezvoltat o serie de programe specifice de îmbunătăţire a gradului de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor de ambalaje şi de conştientizare a producătorilor de deşeuri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here