Inspectorii de muncă au efectuat acţiuni de control având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă s-au făcut 326 controale la firmele din judeţul Buzău, în urma cărora au fost sancţionaţi 77 angajatori. S-au aplicat 94 sancţiuni contravenţionale, din care 17 amenzi în valoare totală de 347.500 lei. Totodată, au fost solutionate 121 petiţii, au fost emise 77 avertismente și s-au dispus 695 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

În ceea ce privește munca nedeclarată, inspectorii ITM Buzău au identificat 57 de societăți care nu au încheiat contracte individuale de muncă sau nu au transmis elementele contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţa salariaţilor (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii pentru un număr de 136 de persoane.

Inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare totală de 320.000 Lei și 51 de avertismente. În același timp, s-au dispus măsuri obligatorii de transmitere a raporturilor de muncă în registrul general de evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Alte sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă au fost aplicate pentru nerespectarea timpului de muncă și de odihnă, netransmiterea modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în termenul stabilit de lege. Pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controalele anterioare au fost aplicate amenzi de 27.500 lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma celor peste 200 de controale efectuate la firmele din județ, 64 de angajatori au fost sancționați. Inspectorii de muncă au aplicat 85 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 17.000 lei și 81 avertismente. S-au dispus 86 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţîlor constatate de inspectorii de muncă, au fost cercetate 4 evenimente care intră în competența inspectoratului; au fost avizate 23 dosare de cercetare întocmite de angajatori și au fost soluționate 22 petiții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here