Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a prezentat situația națională a rezultatelor celor 8.138 de controale în unităţile din industria agroalimentară, efectuate în cursul lunii decembrie 2018, care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe. Verificările au fost efectuate de către reprezentanții direcţiilor judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti.
Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii. Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 120 de amenzi în cuantum de 416.900 de lei.
Printre unitățile din industria agroalimentară din 28 de județe care au fost verificate se află și unele din județul Buzău. Neconformitățile constatate la unitățile respective au fost echipamentul de lucru pentru personal este incomplet, zone cu infiltraţii şi mucegai pe pereţi, lipsă spaţiului pentru produsele neconforme. Având în vedere aceste aspect, controalele în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală s-au soldat cu amenzi în valoare de 1.800 de lei, la nivelul județului Buzău.
În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Cea mai mare amendă a primit-o Sibiul, 71.200 lei pentru etichetarea, ambalarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. Sancțiuni semnificative au primit unităţile din industria agroalimentară din Gorj, 46.000 lei, pentru comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, funcţionarea fără documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, Dâmboviţa (37.600 lei), pentru lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare și Cluj (28.300 lei), pentru lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, mijloc auto fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here