primaria-buzauPrimarul municipiului Buzău, dr. ing. Constantin Boșcodeală dispune în temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 27 februarie 2014, ora 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.
Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :
1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;
2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale ” Prestcom Serv ” S.A. Buzău;
5.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;
6.- proiectul de hotarâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L.Buzău;
7.- proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii nr. 20/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri  publice din municipiul Buzău;
8.- proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale ” Trans – Bus ” S.A. Buzău;
9.- proiectul de hotărâre  pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Hotărârea nr. 106/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău, precum şi stabilirea remuneraţiei acestora şi a directorului societăţii comerciale;
10.- proiectul de hotărâre privind alegerea unui membru în comisia de cenzori a Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
11.- proiectul de hotarâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua de centură, limitrof cimitirului ” Sf. Vineri „;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Vircom”  S.R.L. Buzău a unor terenuri proprietate privată a municipiului, limitrof şi aferent spaţiilor comerciale situate în municipiul Buzău,  strada Unirii, bloc P 9, parter;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Vircom” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc P6A, parter;
14.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;
15.- adresa nr. 542/2014 a consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău prin care se comunică  solicitarea Departamentului de Coordonare a Verificării Bugetelor Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Curţii de Conturi a României şi Camerei de Conturi Buzău privind suspendarea din funcţie a directorului executiv Burada Petre; raportul de expertiză contabilă extrajudiciară Poştovei Maria;
16.- adresa nr. 590/2014 a directorului executiv al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău prin care se comunică solicitarea Departamentului de Coordonare a Verificării Bugetelor Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Curţii de Conturi a României şi Camerei de Conturi Buzău privind suspendarea din funcţie a directorului economic al societăţii comerciale Lazăr Maria; raportul de expertiză contabilă extrajudiciară Poştovei Maria;
17.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here