primaria-vernestiConsiliul Judetean Buzau a aprobat luni, in sedinta extraordinara, promovarea de catre administratia judeteana a trei proiecte care vizeaza achizitionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, respectiv achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementarea solutiilor software, cu finantare prin Programul Operational Sectorial „Cresterea competitivitatii economice”, la fiecare dintre cele trei proiecte CJ avand ca parteneri cate 15 primarii din judet.

Practic, va fi achizitionat un server care va contine toate informatiile si care vor putea fi accesate la nivelul fiecarei unitati administrativ- teritoriale in parte, acest proiect venind sa corecteze probleme existente in acest moment in evidenta registrului agricol. Dupa implementarea proiectului, primariile se vor dota cu tehnica de calcul moderna si fiecare cetatean care detine un teren pe raza autoritatii publice respective va putea sa isi vada foarte usor pozitia GPS, vecinii sau suprafata pe care o detine.

CJ Buzau acopera costurile eligibile pentru toate cele trei proiecte

Administratiile locale implicate in cele trei proiecte sunt orasele Ramnicu Sarat, Nehoiu, Patarlagele si Pogoanele si comunele Naeni, Sahateni, Breaza, Merei, Cochirleanca, Topliceni, Buda, Puiesti, Sageata, Luciu, Scutelnici, Balaceanu, Bozioru, Braesti, Canesti, Cilibia, Costesti, Glodeanu Sarat, Ghergheasa, Margaritesti, Robeasca, Ramnicelu, Odaile, Valea Salciei, Rusetu, Florica, Catina, Panatau, Cislau, Viperesti, Parscov, Magura, Unguriu, Tisau, Berca, Vernesti, Maracineni, Posta Calnau si Vadu Pasii.

„Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice in judetul Buzau” este unul dintre proiecte, promovat de Consiliul Judetean Buzau, de asemenea, in parteneriat cu 15 comune din judet, si vizeaza crearea si implementarea la nivelul acestor autoritati publice locale partenere un Sistem Informatic Integrat performant constand intr-un ansamblu de componente hardware, software si comunicatii destinat Registrului agricol in principal, precum si altor activitati specifice acestor comune.

Sistemul vizeaza o configuratie tehnica complexa, performanta, capabila sa rezolve problemele amintite anterior in sensul eficientei, rapiditatii, interoperabilitatii datelor si accesului rapid. Mai mult decat atat, sistemul presupune standarde de interoperabilitate, fapt ce va permite integrarea si interconectarea tuturor informatiilor, procedurilor si proceselor specifice serviciilor publice e-guvernare in cadrul altor sisteme informatice existente la nivel national. Investitia necesara pentru dezvoltarea unui astfel de sistem de gestionare online a Registrului Agricol inseamna atat crearea infrastructurii fizice necesare, dezvoltarea aplicatiei informatice, cat si instruirea personalului care va coordona acest sistem, costuri pe care nici UAT-urile si nici Consiliul Judetean nu le-ar putea autosustine.

Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant-beneficiar al proiectului, in valoare totala de 6.506.000,00 lei, va asigura cofinantarea costurilor eligibile ale proiectului in procent de 2% din valoarea totala a acestora, respectiv suma de 130.000,00 lei, dar si finantarea integrala a costurilor neeligibile ale proiectului, in valoare de 6.000,00 lei, precum si finantarea cheltuielilor conexe care apar in implementarea proiectului.

Cel de-al doilea proiect, „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor electronice in cadrul autoritatilor publice din judetul Buzau” are o valoare totala de 6.727.400,00 lei, din care Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant/beneficiar al proiectului, isi va asuma cofinantarea costurilor eligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor eligibile), in procent de 2% din valoarea totala a acestora, respectiv suma de 134.548,00 lei si va finanta integral costurile neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor neeligibile), precum si cheltuielile conexe care apar in implementarea proiectului. De asemenea, Consiliul Judetean Buzau va fi responsabil de administrarea si mentenanta infrastructurii/ aplicatiei informatice construite, precum si de asigurarea surselor de finantare a cheltuielilor aferente acestor activitati timp de minimum 5 ani dupa finalizarea proiectului.

Arhitectura logica a sistemului va fi una centralizata, la nivelul Consiliului Judetean, unde va fi disponibila platforma de baza a sistemului si componentele de tip server ale acesteia. La nivel central se va gestiona tehnologia necesara pentru sustinerea bazelor de date si a aplicatiilor, incarcarea si actualizarea datelor specifice UAT-urilor partenere in baza de date unica a sistemului, citirea informatiilor rezultate in urma prelucrarii, cat si interactiunea cu furnizorii de servicii publice pentru schimbul de informatii utile sistemului. Intreaga infrastructura hardware si software necesara sistemului va fi protejata impotriva accesului neautorizat prin intermediul componentei de tip firewall. De asemenea, aceasta infrastructura este protejata in cazul intreruperilor de curent electric prin echipamente de tip UPS al caror rol este de a asigura functionarea continua a serverelor si altor echipamente necesare sistemului. La nivel teritorial se va realiza conectarea prin intermediul sistemului de comunicatii la infrastructura de la nivel central (Consiliul Judetean) pentru a se lucra cu aplicatiile de tip back-office si front-office si cu aplicatia de tip portal. Arhitectura sistemului presupune interfatarea cu sistemele informatice ale ANCPI si APIA pentru consumul on-line de harti digitale necesar sistemului implementat, Sistemul informatic integrat de la ONRC, respectiv Registrul cu rol nominal unic, Registrul national de evidenta a persoanelor, in vederea asigurarii unui mecanism flexibil de interconectare intre fluxurile de date provenite din exterior si fluxurile interne.

Pentru al treilea proiect, „Implementare solutii de e-guvernare la nivelul judetului Buzau pentru eficientizarea serviciilor publice oferite catre cetateni”, in valoare totala de 6.732.778,00 lei, Consiliul Judetean Buzau va cofinanta costurile eligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor eligibile) in procent de 2% din valoarea totala a acestora, respectiv suma de 134.655,56 lei. Prin acest proiect se va putea crea si implementa la nivelul celor 15 autoritati publice locale partenere un Sistem Informatic Integrat performant constand intr-un ansamblu de componente hardware, software si comunicatii destinat Registrului agricol in principal, precum si altor activitati specifice acestor UAT-uri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here