primaria-cislauConsiliul Judeţean Buzău a aprobat luni, în şedinţă extraordinară, promovarea de către administraţia judeţeană a trei proiecte care vizează achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software, cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, la fiecare dintre cele trei proiecte CJ având ca parteneri câte 15 primării din judeţ.
Practic, va fi achiziţionat un server care va conţine toate informaţiile şi care vor putea fi accesate la nivelul fiecărei unităţi administrativ- teritoriale în parte, acest proiect venind să corecteze probleme existente în acest moment în evidenţa registrului agricol. După implementarea proiectului, primăriile se vor dota cu tehnică de calcul modernă şi fiecare cetăţean care deţine un teren pe raza autorităţii publice respective va putea să îşi vadă foarte uşor poziţia GPS, vecinii sau suprafaţa pe care o deţine.
CJ Buzău acoperă costurile eligibile pentru toate cele trei proiecte
Administraţiile locale implicate în cele trei proiecte sunt oraşele Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele şi comunele Năeni, Săhăteni, Breaza, Merei, Cochirleanca, Topliceni, Buda, Puieşti, Săgeata, Luciu, Scutelnici, Bălăceanu, Bozioru, Brăeşti, Căneşti, Cilibia, Costeşti, Glodeanu Sărat, Ghergheasa, Mărgăriteşti, Robeasca, Râmnicelu, Odăile, Valea Salciei, Ruşeţu, Florica, Cătina, Pănătău, Cislău, Vipereşti, Pârscov, Măgura, Unguriu, Tisău, Berca, Verneşti, Mărăcineni, Poşta Câlnău şi Vadu Paşii.
„Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi a altor activităţi specifice în judeţul Buzău”  este unul dintre proiecte, promovat de Consiliul Judeţean Buzău, de asemenea, în parteneriat cu 15 comune din judeţ, şi vizează crearea şi implementarea la nivelul acestor autorităţi publice locale partenere un Sistem Informatic Integrat performant constând într-un ansamblu de componente hardware, software şi comunicaţii destinat Registrului agricol în principal, precum şi altor activităţi specifice acestor comune.
Sistemul vizează o configuraţie tehnică complexă, performantă, capabilă să rezolve problemele amintite anterior în sensul eficienţei, rapidităţii, interoperabilităţii datelor şi accesului rapid. Mai mult decât atât, sistemul presupune standarde de interoperabilitate, fapt ce va permite integrarea şi interconectarea tuturor informaţiilor, procedurilor şi proceselor specifice serviciilor publice e-guvernare în cadrul altor sisteme informatice existente la nivel naţional. Investiţia necesară pentru dezvoltarea unui astfel de sistem de gestionare online a Registrului Agricol înseamnă atât crearea infrastructurii fizice necesare, dezvoltarea aplicaţiei informatice, cât şi instruirea personalului care va coordona acest sistem, costuri pe care nici UAT-urile şi nici Consiliul Judeţean nu le-ar putea autosusţine.
Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant-beneficiar al proiectului, în valoare totalã de 6.506.000,00 lei, va asigura  cofinanţarea costurilor eligibile ale proiectului în procent de 2% din valoarea totalã a acestora,  respectiv suma de 130.000,00 lei, dar şi finanţarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 6.000,00 lei, precum şi finanţarea cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului.
Cel de-al doilea proiect, „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor electronice în cadrul autorităţilor publice din judeţul Buzău” are o valoare totală de 6.727.400,00 lei, din care Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant/beneficiar al proiectului, îşi va asuma cofinanţarea costurilor eligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor eligibile), în procent de 2% din valoarea totală a acestora, respectiv suma de 134.548,00 lei şi va finanţa integral costurile neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor neeligibile), precum şi cheltuielile conexe care apar în implementarea proiectului. De asemenea, Consiliul Judeţean Buzău va fi responsabil de administrarea şi mentenanţa infrastructurii/ aplicaţiei informatice construite, precum şi de asigurarea surselor de finanţare a cheltuielilor aferente acestor activităţi timp de minimum 5 ani după finalizarea proiectului.
Arhitectura logică a sistemului va fi una centralizată, la nivelul Consiliului Judeţean, unde va fi disponibilă platforma de bază a sistemului şi componentele de tip server ale acesteia. La nivel central se va gestiona tehnologia necesară pentru susţinerea bazelor de date şi a aplicaţiilor, încărcarea şi actualizarea datelor specifice UAT-urilor partenere în baza de date unică a sistemului, citirea informaţiilor rezultate în urma prelucrării, cât şi interacţiunea cu furnizorii de servicii publice pentru schimbul de informaţii utile sistemului. Întreaga infrastructură hardware şi software necesară sistemului va fi protejată împotriva accesului neautorizat prin intermediul componentei de tip firewall. De asemenea, această infrastructură este protejată în cazul întreruperilor de curent electric prin echipamente de tip UPS al căror rol este de a asigura funcţionarea continuă a serverelor şi altor echipamente necesare sistemului. La nivel teritorial se va realiza conectarea prin intermediul sistemului de comunicaţii la infrastructura de la nivel central (Consiliul Judeţean) pentru a se lucra cu aplicaţiile de tip back-office si front-office şi cu aplicaţia de tip portal. Arhitectura sistemului presupune interfaţarea cu sistemele informatice ale ANCPI şi APIA pentru consumul on-line de hărţi digitale necesar sistemului implementat, Sistemul informatic integrat de la ONRC, respectiv Registrul cu rol nominal unic, Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în vederea asigurării unui mecanism flexibil de interconectare între fluxurile de date provenite din exterior şi fluxurile interne.
Pentru al treilea proiect, „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni“, în valoare totală de 6.732.778,00 lei, Consiliul Judeţean Buzău va cofinanţa costurile eligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor eligibile) în procent de 2% din valoarea totală a acestora, respectiv suma de 134.655,56 lei. Prin acest proiect se va putea crea şi implementa la nivelul celor 15 autorităţi publice locale partenere un Sistem Informatic Integrat performant constând într-un ansamblu de componente hardware, software şi comunicaţii destinat Registrului agricol în principal, precum şi altor activităţi specifice acestor UAT-uri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here