Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat acţiuni de control în perioada 05- 07.09.2018 în domeniul relaţiilor de muncă la agenţii de turism din judeţul Buzău în cadrul Campaniei Naţionale declanşată de Inspecţia Muncii. În urma celor 11 controale, 2 angajatori au fost sancționați, au fost emise două sancţiuni contravenţionale aplicate, două amenzi în cuantum de 40.000 lei și au fost dispuse 12 măsuri pentru remedierea neconformîtăţilor constatate. Sancţiunile au fost aplicate în temeiul art.260 (1) lit.e din Codul Muncii,republicat, cu modificări şi completări ulterioare, agenţilor economici care au primit la muncă persoane fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă anterior începerii activităţii.

Deficienţele cele mai frecvent constatate au fost primirea la muncă a unei persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii; lipsa la locul de muncă controlat a evidenţei orelor de muncă, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru; lipsa de nominalizare prin decizie scrisă a persoanei care completează şi transmite datele în registrul general de evidenşa salariaţilor; erori a datelor transmise în REVISAL și dosare de personal incomplete. Angajatorii vor informa în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate în procesele verbale de control.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here