magazin_de_carneAceasta perioada a anului este cunoscuta pentru vanzarile mari de alimente de origine animala, motiv pentru are este necesara intensificarea acțiunilor de supraveghere și control pentru verificarea respectării condițiilor de igienă, precum si aplicarea de măsuri suplimentare concentrate asupra modului în care se produce, depozitează, transportă și valorifică carnea de porc destinată consumului uman, precum și alte produse de origine animală. Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor Buzău va intensifica controalele la obiectivele ce desfășoară activități supuse controlului sa­nitar veterinar. Acțiunile de control se vor desfășura în târgurile de animale, piețele agroalimentare, unitățile de abatorizare, procesare, depo­zitare și comercializare a produselor alimentare de origine animală și non-animală (carmangerii, măcelării, magazine alimentare, supermarketuri, hypermarketuri etc.), precum și în unitățile de alimentație publică, de tipul restaurantelor, cantinelor, bufetelor etc.,  fiind urmărite în principal următoarele aspecte :

• condițiile generale și specifice de igienă necesare a fi respectate în unitățile de producție (abatoare, fabrici de procesare etc.) pe întreg ,,lanțul alimentar” de la aprovizionarea cu materii prime până la procesarea, depozitarea, livrarea, transportul și comercializarea directă către consumator a produselor finite;

• condițiile sanitare ­ve­terinare de funcționare a unităților care comercializează produse de origine animală, care au fost autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum și a mijloacelor de transport al produselor de origine animală;

• condițiile de depozitare a produselor de origine animală;

• proveniența alimentelor de origine animală sau care conțin produse de origine animală, a modului în care sunt manipulate și expuse la vânzare; prezența, după caz, a ­vi­trinelor frigorifice care să mențină o temperatură ­co­respunzătoare și care să evite contaminarea produselor;

• cerințele referitoare la marcarea cărnii și identificarea produselor de origine animală, în special prezența mărcii de sănătate pe carcasele, semicarcasele și sferturile de caracase provenite de la porcine și existența, după caz, a certificatului de sănătate pentru carne;

• cerințele referitoare la marcarea produselor de ­ori­gine animală;

• cerințele referitoare la etichetarea produselor de origine animală;

• condițiile de funcționare a unităților înregistrate sanitar veterinar din sectorul alimentației publice, a pensiunilor agroturistice, unde se vor organiza mese festive, precum și a piețelor agroalimentare în care se ­co­mercializează produse de origine animală;

• interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau a produselor rezultate pentru consum public, în alte locuri sau spații, decât cele auto­rizate sanitar veterinar;

• interzicerea comerciali­zării produselor de origine

animală în alte locuri decât cele autorizate/ înregistrate sanitar veterinar;

• aplicarea dispozițiilor privind condițiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mișcarea suinelor vii pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here