TARG JOB URI TINERI .avi.Still001
Odată cu împlinirea vârstei de 15 ani, copiii vor putea presta munci ziliere. Acest lucru este prevăzut de un proiect de lege de modificare a Legii zilierilor, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii. E de notorietate faptul că în destule zone din judeţul nostru şi din România, sărăcia împinge multe familii să-şi trimită copiii să presteze munci ocazionale, privându-i pe perioade lungi de timp de educaţia şcolară. Acum, practica muncii ziliere prestată de copii de peste 15 ani ar putea fi legiferată, acest aspect putând determina creşterea, de voie, de nevoie, a ratei abandonului şcolar. Deşi Codul Muncii a dat dintotdeauna posibilitatea angajării cu acte-n regulă a acestei categorii de adolescenţi, prea puţini s-au dovedit a fi angajatorii care să-i şi încadreze cu contracte individuale de muncă.

În cazul în care proiectul ce modifică legea muncii ocazionale, iniţiat de Ministerul Muncii, va fi aprobat, pentru angajarea zilierilor nu va fi nevoie şi de încheierea contractelor individuale de muncă. Potrivit acestuia, pot presta munci  ocazionale numai persoanele care au împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. Cele care au vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activităţi ca zilieri numai cu acordul părinţilor, acord ce trebuie exprimat „în formă autentică, cu precizarea activităţilor care urmează să le desfăşoare minorii şi se consemnează de către beneficiar în Registru. Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani, desfăşoară ca zilieri numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie şi nu le este periclitată starea de sănătate”, se precizează în proiect.
Toate persoanele care iau la muncă zilieri vor fi obligate să-i înregistreze pe aceştia în Registrul de evidenţă, în ordine cronologică, fără să lase pagini şi poziţii libere între înregistrări. Potrivit proiectului de lege supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, respectivul registru, „şnuruit, parafat şi cu filele numerotate se completează zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la munca zilierilor. Beneficiarul va înainta lunar, până cel târ-ziu la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza judeţului în care-şi are sediul, un extras al Registrului, conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz”.
Proiectul aduce noutăţi şi pentru muncitorii zilieri. Astfel, dacă aceştia sunt beneficiari de ajutor social sau provin din familii care primesc astfel de sprijin din partea statului, veniturile obţinute din muncile ocazionale nu se iau în considerare la menţinerea dreptului de ajutor social. Totodată, activitatea desfăşurată în condiţiile actului normativ aflat în stare de proiect nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cel de şomaj şi cel de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Rămâne la latitudinea zilierului să încheie, pentru propria siguranţă, o asigurare de sănătate, de pensie şi/sau de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Dar, în situaţia în care în timpul muncii zilierul se accidentează, cel care este obligat să suporte cheltuielile necesare îngrijirilor medicale din fonduri proprii este beneficiarul. Tot beneficiarul este obligat să asigure securitatea în muncă a zilierilor, instruirea acestora, să asigure gratuit echipamentele adecvate pentru muncă şi să înregistreze accidentele de muncă suferite în timpul activităţii.
Zilierii trebuie să mai ştie că suma primită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dar nici mai mare de 10 lei/oră. Aceasta trebuie să îi fie acordată la sfârşitul fiecărei zile de lucru, după care atât zilierul cât şi beneficiarul vor semna în Registrul de evidenţă, semnătura constituind dovada plăţii zilierului. Valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată este, actualmente, de 4,44 lei/oră. Începând cu luna iulie, acesta va fi de 4,74 lei/oră.
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi pescuit, piscicultură, acvacultură, pomicultură, viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulant mărfuri, curăţenie şi întreţinere. Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, prevede proiectul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here