impoziteContribuabilii care au contractat imprumuturi din fonduri europene si care nu fost decontate la termen de autoritatile de management pot sa solicite amanarea la plata a impozitelor si taxelor datorate catre stat, pe o perioada de maximum doi ani, mentioneaza reglementarile recent intrate in vigoare. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilii trebuie sa parcurga un traseu birocratic care include obtinerea mai multor documente de la autoritatile de management si de la Fisc, printre care se numara si certificatul de atestare fiscala eliberat pentru acordarea amanarii la plata.

Noi reguli privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale au intrat in vigoare in luna iunie. Mai exact este vorba despre OUG nr. 50/2013 care prevede ca persoanele care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene (autoritati de management si/sau organisme intermediare) vor putea sa solicite amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate statului, inclusiv a obligatiilor accesorii administrate de Fisc sau transmise spre recuperare acestei autoritati.

Potrivit actului normativ, amanarea la plata se va acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale, pentru o perioada de maximum doi ani.

In cazul in care contribuabilul nu finalizeaza procedura de amanare la plata in cei doi ani, atunci aceasta inceteaza, iar contribuabilul va datora dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

Pentru a pune in practica masurile mentionate anterior, Ministerul Finantelor a emis Ordinul nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 583 din 13 septembrie 2013. Actul normativ a intrat in vigoare in ziua publicarii.

Prin acest ordin, MFP stabileste modul in care contribuabilii pot sa solicite amanarea la plata a obligatiilor fiscale si de asemenea, documentul cuprinde modelul si continutul unor formulare utilizate in procesul de solicitate a inlesnirilor.

Printre aceste documente se numara si certificatul de atestare fiscala eliberat pentru acordarea amanarii la plata.

Acest document este eliberat din oficiu de organul fiscal competent, in termen de cinci zile de la data la care contribuabilul solicita amanarea la plata printr-o cerere, se arata in Ordinul MFP nr. 1520/2013.

Important! Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

De asemenea, eliberarea acestui document se realizeaza in doua exemplare, unul pentru contribuabil si unul pentru organul fiscal competent, care il arhiveaza la dosarul amanarii la plata.

In ceea ce ii priveste pe cei care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, in certificatul de atestare fiscala se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul amanarii la plata, mentioneaza documentul citat.

In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent va solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Aceasta solicitare va fi transmisa contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala.

Mai departe, ca urmare a clarificarii neconcordantelor, autoritatea fiscala va intocmi un proces-verbal de punere in acord, precum si un nou certificat de atestare fiscala, eliberat in doua exemplare.

Sursa citata mai precizeaza ca termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult cinci zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial.

Ce informatii cuprinde certificatul de atestare fiscala pentru acordarea amanarii la plata?

Potrivit ordinului MFP, certificatul de atestare fiscala pentru acordarea amanarii la plata cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

Astfel, documentul are doua sectiuni:

sectiunea A –  “Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului”;

sectiunea B – “Obligatii de plata ce pot face obiectul amanarii la plata”.

“Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului”

Prima sectiune cuprinde urmatoarele informatii:

obligatiile fiscale principale administrate de ANAF individualizate pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, in ordinea vechimii. In cazul contribuabilului care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal se inscriu obligatiile fiscale principale ale acestuia, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;

obligatiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere, in ordinea vechimii. Pentru contribuabilul care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal se inscriu obligatiile fiscale accesorii ale acestuia, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;

sumele reprezentand amenzi de orice fel;

sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Fiscului.

“Obligatii de plata ce pot face obiectul amanarii la plata”

La cea de a doua sectiune din certificat se inscriu obligatiile fiscale principale si accesorii ce pot face obiectul amanarii la plata si care nu pot depasi limita sumei certe, lichide si exigibile de incasat de la autoritatea competenta, precizeaza sursa citata.

In plus, acestea se individualizeaza pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii.

In cazul contribuabilului care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal se inscriu obligatiile fiscale ale contribuabilului, precum si impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here