Sacrificarea mieilor în perioada Sărbătorilor nu se poate face oriunde. Direcţia Sanitar Veterinară Buzău spune că trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte: „controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare, care sunt sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile; verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1/2005) şi în timpul tăierii, în toate unităţile aprobate pentru tăierea mieilor (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1099/2009), inclusiv verificarea modului de completare al formularelor de mişcare; transportul mieilor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar animalele vor fi însoţite de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar, conform modelului stabilit şi transmis prin Notă de serviciu de ANSVSA.

În ceea ce priveşte carnea de miel, loturile de carne de miel vor fi livrate din abatoare însoţite de certificate sanitare veterinare, conform modelului stabilit în Ordinul ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare. Carnea de miel trebuie să aibă o marcă. Marcarea cărnii (carcaselor) de miel rezultate în urma sacrificărilor în abatoare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare se realizează cu o marcă de sănătate de formă ovală, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în eventualele spaţii/locuri amenajate temporar va fi obţinută numai la cererea directă a consumatorilor şi nu poate fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar. Marcarea cărnii (carcase/or) de miel rezultate în urma sacrificărilor în eventualele spaţii/locuri amenajate temporar va fi realizată cu o marcă de sănătate de formă rotundă, cu un diametru de 3,5 cm, în interiorul căreia să fie înscrise indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA .

Paralel cu aceste măsuri, DSVSA nu scapă din vedere nici problematica zonelor unde s-a manifestat pesta porcină.

DSVSA informează că în zonele de restricţie, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici, mişcarea mieilor destinaţi sacrificării se va face “cu respectarea prevederilor art. 10, alin. (1), litera (d) al Directivei Comisiei nr. 60/2002/EC, care precizează că, în zona de protecţie: “nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea autorităţii competente”;cu respectarea prevederilor art. 11, alin. (1), litera (d) al Directivei Comisiei nr. 60/2002/EC, care precizează că, în zona de supraveghere: <nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei>.În situaţia în care exploataţia se afla inclusă în Partea III a Anexei la Decizia Comisiei 709/2014/UE, (jud. Buzău este inclus în această zonă) privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în special în zonele de restricţie a unei zone infectate, ca urmare a existenţei cazurilor de PPA la mistreţi, se vor respecta cu stricteţe condiţiile de biosecuritate privind mişcarea mieilor”.

Existența scrapiei în judeţele AG, CS, CT, SB, TM, HD, face necesară și la Buzău adoptarea unor măsuri suplimentare în ceea ce privește comerțul cu capre și oi, care se intensifică în această perioadă. “Este necesară aplicarea unor măsuri privind monitorizarea circulaţiei pe teritoriul naţional a ovinelor/caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme /exploataţii de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar. În toate pieţele agroalimentare şi în eventuale alte locuri amenajate şi autorizate în care va fi valorificată carnea şi alte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică”, informează DSVSA Buzău.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA Buzău va aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor şi vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here