Cei care nu reusesc sa se angajeze in maxim 60 de zile de la absolvirea unei institutii de invatamant pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pe site-ul propriu. Indemnizatia se va acorda, conform legii, pe o perioada de 6 luni, chiar daca in acest timp beneficiarul reuseste sa se angajeze.

Conform ANOFM, absolventii au posibilitatea de a solicita acordarea indemnizatiei de somaj daca, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu si-au gasit un loc de munca, insa doar cu anumite conditii.

In primul rand, persoanele care solicita indemnizatia de somaj trebuie sa fie absolventi ai unei institutii de invatatmant, adica sa fi obtinut o diploma sau un certificat de studii in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Apoi, absolventii trebuie sa dovedeasca faptul ca nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale, desi au incercat. Astfel, ei trebuie ca, in perioada a 60 de zile de la absolvire, sa se inregistreze la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza cartii de identitate, a adeverintei de la medicul de familie si a actului de absolvire a formei respective de invatamant. Pot fi inregistrati chiar si la alti furnizori de servicii specializate, insa acestia trebuie obligatoriu acreditati in conditiile legii.

Nu in ultimul rand, pentru a beneficia de indemnizatia de somaj, absolventii nu trebuie sa urmeze o forma de invatamant si nici sa realizeze venituri. Exceptie fac cei care au venituri din activitati autorizate, dar acestea trebuie sa fie mai mici de 500 lei, adica valoarea indicatorului social de referinta.

Potrivit ANOFM, indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data absolvirii si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Ce pasi trebuie urmati pentru a primi indemnizatia de somaj?

Concret, conform datelor ANOFM, persoana aflata in cautarea unui loc de munca va completa si semna o cerere de solicitare a indemnizatiei de somaj, la care va atasa urmatoarele documente:

  • actul de identitate – original;
  • actul de absolvire a formei de invatamant respective (original si copie);
  • adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
  • adeverinta eliberata de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifica data inregistrarii in evidentele acestuia;
  • acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizezi venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta.

Odata acordata indemnizatia de somaj, asbolventii vor avea si cateva obligatii de indeplinit. Mai precis, vor trebui sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca.

De asemenea, trebuie sa comunice agentiei, in termen de 3 zile, orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor si sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentie.

In plus, trebuie sa isi caute activ un loc de munca si sa instiinteze in scris agentia aparitia starii de incapacitate temporara de munca si numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Te angajezi in perioada in care primesti somajul? Atunci beneficiezi de prima de incadrare

Conform legii, absolventii vor beneficia de indemnizatia de somaj in valoare de 250 de lei, pentru o perioada de maxim 6 luni. Daca reusesc sa se angajeze, absolventii vor primi o prima de incadrare reprezentand o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii (500 de lei) si, mai mult decat atat, vor continua sa primeasca indemnizatia de somaj pana la expirarea celor 6 luni.

Prima de incadrare se dubleaza pentru cei care isi gasesc un loc de munca situat la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu si ajunge sa fie chiar de 7 ori mai mare (3.500 lei) in cazul in care persoanele isi schimba domiciliul pentru a munci. „Daca te angajezi in perioada in care beneficiezi de indemnizatia de somaj intr-o localitate si urmare a acestui fapt iti schimbi domiciliul, poti beneficia de prima de instalare reprezentand o suma egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii”, informeaza institutia.

Totusi, sursa citata precizeaza ca acest drept se acorda doar celor care se angajeaza cu program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni. Daca raporturile de munca inceteaza inainte de implinirea a 12 luni, atunci angajatul va restitui integral prima de incadrare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here