index”Focul Viu”, ”Balta Albă” şi ”Pădurea Lacurile din Bisoca” vor intra în administrarea unor organizaţii care sunt aproape de finalizarea demersului de obţinere a custodiei. APM Galaţi a evaluat dosarele de candidatură depuse pentru preluarea în administrare, respectiv custodie, a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar din Regiunea Sud Est.

 La nivel regional au fost depuse 12 dosare de candidatură şi doar trei dosare, depuse pentru arii protejate din judeţul Buzău, au obtinut mai mult de 53 de puncte, punctajul minim.
Pentru aria naturală “Focul Viu”, din Lopătari, candidatul cel mai serios a fost Asociaţia Pentru Dezvoltare Durabilă Alfa Centaurii Ploieşti, care a obţinut 74,3 de puncte. Focul Viu este un fenomen natural de pe cursul superior al râului Slănic, generat de gazele care ţâşnesc prin crăpăturile scoarţei terestre şi apoi se aprind spontan, formând flăcări de 50, până la 100 de centimetri înălţime. Pentru aria naturală “Balta Albă – Amara – Jirlău – Lacul Sărat – Câineni”, în cursă a rămas Asociaţia Maximilian Buzău, în parteneriat cu Muzeul Antipa, care a obţinut 84,7 puncte. Pentru aria naturală “Pădurea Lacurile Bisoca”, candidatul cu cele mai mari şanse să devină custode este Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă “ALUTUS”, judeţul Covasna, care a obţinut 69,1 puncte. Evaluarea a avut loc în cadrul celei de a 5– a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar, lansată, la nivel naţional, de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. Etapele următoare cuprind depunerea contestaţiilor, în perioada 2 şi 3 decembrie 2013, soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii, aprobarea raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii şi, în final, semnarea contractelor de administrare / convenţiilor de custodie. Preluarea în custodie a unei astfel de suprafeţe cu statut special necesită un set de obligaţii în ceea ce priveşte conservarea.Administratorii sau custozii, care pot fi organizaţii non-guvernamentale, firme private sau administraţii locale, ar putea exploata ariile protejate din punct de vedere – turistic, cu respectarea strictă a legislaţiei de mediu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here