Ca să-şi ducă la îndeplinire programul ” coşul de solidaritate ” , Guvernul a stabilit cum trebuie organizat procesul de achiziţie şi vânzare a produselor alimentare.  Acestea vor fi livrate pensionarilor săptămânal, prin firme special înfiinţate de către autorităţile locale, care vor cumpăra alimentele prin licitaţie şi vor percepe un adaos comercial care să acopere cheltuielile aferente. În „coşul de solidaritate” pentru pensionari vor fi incluse produse precum făină, zahăr, ulei, mălai şi orez, dar şi alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite de consiliul judeţean prevede proiectul hotărârii de guvern pentru derularea acestui program. Actul normativ stabileşte că, pentru implementarea programului, consiliile judeţene şi consiliile locale pot înfiinţa societăţi comerciale ori pot extinde obiectul de activitate al societăţilor existente, pentru derularea activităţilor de comerţ cu produse alimentare de bază exclusiv către pensionari. În document se susţine în continuare că, din punct de vedere economic, programul nu implică un efort bugetar suplimentar, nefiind acordate subvenţii sau sprijin financiar, şi nu există un impact negativ asupra încasărilor de TVA, fără să fie însă explicat de unde provin fondurile care vor fi utilizate pentru cumpărarea prin licitaţie a alimentelor. În cazul în care într-o unitate administrativ-teritorială din judeţ nu funcţionează o societate comercială înfiinţată de către consiliul local, societatea comercială a consiliului judeţean poate hotărî deschiderea unui punct de vânzare direct către pensionari în respectiva unitate administrativ-teritorială. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va pune la dispoziţie, în limita spaţiilor disponibile şi contra cost, spaţii pentru depozitarea alimentelor de bază. Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor. Cantităţile de produse alimentare de bază care pot fi achiziţionate lunar de fiecare pensionar prin intermediul acestui program vor fi stabilite la rândul lor prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Sănătăţii. Regulamentul de organizare a vânzării produselor alimentare de bază către pensionari, modul de identificare a persoanelor beneficiare, precum şi modul de aplicare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here