harta-gal1Se prelungeste termenul de depunere a proiectelor pana pe data de 01.11.2013, modificandu-se astfel si termenele de evaluare. Celelalte date raman neschimbate.

Numarul sesiunii de lansare a apelului de selectie: 4/2013 GAL Valea Buzaului

Grupul de Actiune Locala Valea Buzaului anunta prelungirea apelului de selectie incapand cu data de  18.10.2013, pentru urmatoarele masuri:

Masura 411 –  111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;

Masura 411 – 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole.

Masura 411 – 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii.

Masura 413 – 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.                                        

Masura 413 – 313 – Incurajarea activitatilor turistice;

Masura 413– 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural;

Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;

Proiectele se vor depune pana la data limita de 01.11.2013, orele 16,00, la sediul GAL Valea Buzaului, din incinta Primariei Comunei Cislau, Str Culturii, nr 64, Jud Buzau, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00- 16,00.

Fondurile disponibile sunt urmatoarele:

Nr.crt

MASURA

Fonduri disponibile totale (2010-2013)

Fonduri disponibile sesiunea a-4-a(16.sept-18.oct.2013)

1

Masura 411 –  111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

190.000 EURO

114.785 EURO

2

Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole.

 

300.000 EURO

300.000 EURO

3

Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii.

100.000 EURO

100.000 EURO

4

Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

671.429 EURO

671.429 EURO

5

Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice;

670.588 EURO

570.588 EURO

6

   Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural;

750.000 EURO

397.986 EURO

7

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare;

60.000 EURO

60.000 EURO

Pentru indeplinirea indicatorilor propusi in PDL, SUMA MAXIMA PE PROIECT NERAMBURSABILA VA FI DE :

Masura 411 -111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;- 16.300 Euro/proiect.

Masura 411 – 121 Modernizarea exploatatiilor agricole. – 40.000 Euro/proiect.

Masura 411 – 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii.- 35.000 Euro/ proiect.

Masura 413 – 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.- 70.000 Euro/proiect.                 

Masura 413 – 313 Incurajarea activitatilor turistice; – 96.900 Euro/proiect.

Masura 413 – 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii cultural; – 79.500 Euro/proiect.

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare; – 20 000 Euro/proiect.

ATENTIE!

In cazul masurii 411-121 se va utiliza versiunea 11 a Ghidlului solicitantului, impreuna cu Cererea de finantare versiunea 5.8 disponibile pe site-ul www.apdrp.ro

     Sprijinul public in cadrul masurii 313 va fi:

  1. pentru investitie in interes public, negeneratoare de profit de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
  2. Pentru investitii generatoare de profit, intensitatea ajutorului public va fi de pana la  85% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul proiectelor de investitii in agro-turism si de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte in alte tipuri de investitii in turismul rural.

Sprijinul public pentru masura 111 va fi de maxim  100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul public pentru masura 121 va fi de maxim  40% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul public pentru masura 122 va fi de maxim  60% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul public in cazu masurii 312 va fi de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul public pentru masura 421 va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

Modalitatea de desfasurare a procesului de evaluare si selectie este prezentata in continuare:

Modelul de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar, se gaseste pe pagina www.galvaleabuzaului.ro .Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerinţele de conformitate şi eligibilitate, precum şi procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL, criteriile de selectie si criteriile de selectie locale, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu si punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat sunt disponibile pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) si pe site-ul  www.galvaleabuzaului.ro in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie al gal-ului.Pentru proiectele atipice de investiții, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu investiții similare.

In cazul in care exista Cereri de finantare cu punctaj egal avand aceeasi incadrare ca si componenta dominanta a proiectului, selectia se va face in ordinea crescatoare a valorii eligibile a  acestora exprimata in euro.

In cazul masurii 111 la nivel local , documentele justificative pentru obtinerea punctajelor la criteriile de selectie locala trebuie sa demonstreze atingerea obiectivelor sau indicatorilor prevazuti in fisa masurii.

Orice solicitant de finantare nerambursabila poate depune un singur proiect pe fiecare masura in parte.In caz contrar toate proiectele depuse pe aceeasi masura vor fi declarate neconforme.

Comitetul de selectie al proiectelor  va fi format din 5 (cinci) membri, din care:

4 (patru) membri din sectorul privat al partenerului

1 (unu) membru din sectorul civil al partenerului

  • Perioada de evaluare a proiectelor va dura maxim o luna, de la data limita de depunere a acestora, iar publicarea Raportului de selectie se va realiza pana la data de 18.11.2013.
  • In zilele de 25 si 26 noiembrie se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la  aprobarea sau neaprobarea proiectelor depuse, pe adresa de Email precizata in cererea de finantare.

Contesatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la registratura GAL Valea Buzaului, din incinta primariei comunei Cislau, str.Culturii, nr.64, jud.Buzau in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau maximum 10 zile lucratoare de la publicarea raportului intermediar pe pagina de web a GAL Valea Buzaului.

Dupa verificarea contestatiilor depuse, se emite Raportul Comisiei de contestatii, care se

publica pe pagina de internet a GAL Valea Buzaului.

  Beneficiarii eligibili sunt cei prezentati in Ghidurile masurilor lansate, disponibile pe www.apdrp.ro si www.galvaleabuzaului.ro

  • Publicarea Raportului Final de Selectie (dupa solutionarea contestatiilor) se va face cel tarziu pe data de 09.12.2013.

Rezultatele selectiei si rapoartele vor fi publicate atat la sediul GAL Valea Buzaului, cat si pe site-ul GAL-ului www.galvaleabuzaului.ro

Solicitantii de finantare vor folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (www.apdrp.ro). Prevederile Ghidurilor Solicitantului se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură aferent fiecărei măsuri si cu Notele si Clarificările emise de APDRP si publicate pe site-ul www.apdrp.ro.

Solicitantul de finantare trebuie să îndeplinească cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile 111, 121, 122, 312, 313, 322 si 421.Ghidurile soclicitantului pentru măsurile 111,121, 122, 312, 313, 322 si 421 precum si notele si clarificările APDRP pot fi consultate GRATUIT la sediul GAL Valea Buzaului cat si pe site-ul www.galvaleabuzaului.ro

Pentru informatii suplimentare, Grupul de Actiune Locală Valea Buzaului va pune la dispozitie un birou de relatii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-12.00, la sediul  GAL Valea Buzăului din incinta Primăriei Comunei Cislău, Strada Culturii nr. 64, Judetul Buzău. Ne puteti contacta, de asemenea, si la numarul de telefon 0744356758, sau prin e-mail: gvaleabuzaului@yahoo.com, persoana de contact: domnul Dragomir Eusebiu Florin.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here