SCOLI

Cu siguranţă, şi în anul școlar care începe luni vom avea în judeţul Buzău elevi care vor începe prima zi de şcoală în unităţi fără auto­rizaţie sanitară de funcţionare. Procentul de unităţi ce deţin autorizaţie sanitară de funcţionare este de 72,6 %, în creştere cu doar 1% faţă de anul anterior, 96% dintre unităţile din mediul urban având un astfel de document, faţă de numai 66,7% în mediul rural. Principalul motiv de neautorizare rămâne, în continuare, nesolicitarea acesteia – pentru 93,5% din unităţile neautorizate, iar pentru 6,5% neasigurarea circuitelor funcţio­nale, a condiţiilor ­igie­nico-sanitare şi de microclimat şi a dotărilor.

De la la finalul anului şcolar, inspectorii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Buzău au efectuat peste 100 de controale la unităţi de învăţământ din întreg judeţul şi principalele neconformităţi constatate sunt neasigurarea unor spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ – clădiri cu grad avansat de degradare, exemplu fiind Şcoala Vintileanca, din comuna Săhăteni, ori în unităţile supuse procesului de reabilitare s-a apelat la spaţii improvizate, nepregătite din timp pentru acest scop. Exemplu, Şcoala cu clasele I-VIII de la Aldeni, comuna Cernăteşti, unde se învaţă  în clădirea unui fost CAP, iar lucrarile de reabi­litare a şcolii sunt sistate, precum şi şcoala cu clasele I-IV Cotorca, unde  lucrările sunt sistate din 2008.

Alte şcoli din judeţ nu au asigurată aprovizionarea cu apă potabilă curentă. Este vorba ­despre Şcoala cu clasele I-IV şi GPN Beceni, dar şi Şcolile cu clasele I-VIII de la Bobocu, Mânzăleşti şi Valea Părului. Neasigurarea unor grupuri ­sanitare corespunzătoare cu  racordare la apă curentă, fose vidanjabile, asigurarea unui număr suficient de cabine, dotare cu obiecte sanitare adecvate vârstei, sunt probleme întâlnite de inspectorii sanitari la Şcoala cu clasele I-IV şi GPN Floreşti, comuna Beceni. Toate aceste nereguli, coroborate cu neasigurarea condiţiilor de igienă corespunzătoare pentru depozitarea şi distribuţia produselor din programul „Laptele şi cornul”.

Îngrijorător este că în cinci comune din judeţ nicio unitate de învăţământ nu este auto­rizată sanitar. Este vorba despre Movila Banului, Pardoşi, Ziduri, Racoviţeni, Râmnicelu.

Inspectorii sanitari au avut însă şi surprize în timpul controalelor. Şcoala din Ursoaia, comuna Vipereşti, oferă condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, dar nu deţine autorizaţie sanitară de funcţionare, dovadă că directorul unităţii şcolare nu a fost prea interesat să intre în legalitate. Ca urmare a acţiunii de control, au fost date termene de remediere şi avertismente.

Așa se face că în perioada următore ar mai putea primia utorizație sanitară de funcționare încă 25 de unități școlare.

În judetul Buzău funcţionează 731 de instituţii destinate educării, instruirii copiilor şi tinerilor, precum şi ocrotirii acestora, şi am inclus în acest număr, pe lângă unităţile de învăţământ preşcolar, gimnazial, liceal şi şcolile speciale, centre de plasament, unităţi de învăţământ postliceal şi unităţi de învăţământ superior. Majoritatea unităţilor sunt de stat 721 (98,7%) şi doar 10 sunt private ( 2 facultăţi, un grup şcolar, 2 şcoli posticeale, 3 grădiniţe cu program prelungit şi 2 grădiniţe cu program normal). 24% dintre unităţi funcţionează în mediul urban şi 76% în mediul rural.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here