Primarul comunei Cislău, Dumitru Mitroiu, a început demersurile pentru un proiect în valoare de un milion de euro pentru modernizarea străzilor de pe raza comunei. Edilul spune că infrastructura şi înfiinţarea de locuri de muncă pentru cetăţenii comunei sunt priorităţile sale principale.

Primarul comunei Cis­lău, Dumitru Mi­troiu, a început demersurile pentru un proiect în valoare de un milion de euro pentru modernizarea străzilor de pe raza comunei. Edilul spune că infrastructura şi înfiinţarea de locuri de mun­că pentru cetăţenii co­mu­nei sunt principalele pri­o­rităţi pentru viitorul a­pro­piat.

În acest moment, la ni­velul comunei Cislău se află în derulare un alt proiect important a cărui valoare este estimată la circa 200.000 de euro. Este vorba despre mo­dernizarea Casei de Cultură din Cislău, proiect demarat prin Grupul de Acţiune Lo­cală (GAL) de pe Valea Bu­zăului, unde Cislăul are un rol important. Asociaţia non­gu­ver­namentală Grupul de Ac­ţiune Locală a fost constituită oficial la începutul acestui an şi are ca scop principal dezvoltarea locală prin atragerea de fonduri europene.

Comu­na Cislău, prin intermediul Primăriei, a reuşit să dema­reze proiecte în acest sens, mo­dernizarea Casei de Cul­tu­ră fiind unul dintre acestea. De altfel, prin apartenenţa la GAL, comuna Cislău are toa­te şansele să se dezvolte pe vi­i­tor, mai ales că Asociaţia poa­te dezvolta parteneriate pu­blice-private în vederea a­c­cesării fondurilor europene fie pentru modernizarea ex­ploataţiilor agricole, fie pentru înfiinţarea unor grupuri de producători sau pentru îmbunătăţirea valorii economice a pădurii. Totodată, prin GAL, locuitorii comunei Cislău pot solicita sprijin pentru dezvoltarea de micro-întreprinderi, încurajarea activităţilor turistice ori pentru îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia locală. Toate acestea pot aduce noi locuri de muncă, dorinţă pe care primarul Dumitru Mitroiu vrea să o transforme în realitate pentru ce­tăţenii comunei Cislău.

„O prioritate de-a mea este cre­area de noi locuri de muncă pentru cetăţenii din Cislău. Noi avem investitori şi voi face tot ce este nevoie pentru ca locuitorii din comună să be­neficieze de locuri de mun­că aproape de casă”, a spus primarul Dumitru Mi­troiu. Un alt proiect important ce urmează a fi implementat pe raza comunei în viitorul a­propiat se referă la moderni­zarea străzilor din comuna Cislău. „Am depus proiectele în valoare de un milion de euro pentru străzile de pe raza comunei”, a mai spus primarul Dumitru Mitroiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here