elevi lapte corn

În cursul lunii septembrie 2013 inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău au controlat 420 de operatori economici de pe raza judeţului, care desfăşoară activităţi din aria de competență a instituției. Controalele efectuate au avut atât caracter tematic cât și de rutină, în funcție de categoria de risc, dar și ca urmare a unor sesizări sau la solicitarea altor instituții.

În urma controalelor efectuate au fost identificate deopotrivă abateri minore de la normele sanitare veterinare care au impus stabilirea unor termene de remediere cu recontrol la data expirarii acestora, dar și neconformități care au impus sancționarea contravențională în 45 cazuri. Astfel 4 operatori economici au fost sancționați cu amendă contravenționlă în cuantum de 5.600 ron pentru etichetare necorespunzătoare, depozitarea produselor alimentare în condiții improprii, nerespectarea programului de auto control, nedeținerea de contracte valabile cu o unitate de neutralizare a subproduselor nedestinate consumului uman, etc. iar 41 de operatori economici au fost sancționați cu avertisment pentru: neactualizarea documentelor sanitare veterinare specifice, lipsa procedurilor referitoare la eliminare deșeurilor, imposibilitatea oferirii de garanții scriptice referitoare la activitățile de igienizare etc.

Având în vedere faptul că odată cu începerea noului an școlar în unitățile de învâțământ  se desfășoară activități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor (recepție, depozitare și manipulare de produse alimentare), începând cu această perioadă sunt organizate controale atât la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul din incinta/vecinătatea unităților de învățământ precum și în blocurile alimentare ale creșelor, grădinițelor, internatelor, semi-internatelor etc. care își desfășoară activitatea pe raza județului Buzău. O importanță deosebită va fi acordată și monitorizării sub aspectul respectării normelor sanitare veterinare specifice, a derulării programului Guvernamental ”Cornul și laptele” în unitățile de învățământ de pe raza întregului județ.

Principalele aspecte urmărite sunt reprezentate de: existența, în funcție de situație, a documentului de înregistrare/autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;         respectarea cerințelor generale de igienă referitoare la aspectele structurale și facilitățile obiectivului controlat, dar și a spațiilor de depozitare și manipulare a produselor alimentare;        originea materiilor prime și a documentelor însoțitoare obligatorii care atestă proveniența produselor alimentare; respectarea condițiilor referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea produselor alimentare; respectare condițiilor de transport, depozitare și punere în consum public colectiv a produselor alimentare; modul de depozitare a produselor alimentare și în special a celor care necesită condiții speciale de temperatură; monitorizarea și eliminarea deșeurilor și subproduselor alimentare; existența echipamentelor de protecție sanitară a personalului care manipulează produse alimentare de origine animală și non animală.

Sunt incluse în această activitate de control și unitățile de catering care furnizează alimente unităților de învățământ, sub aspectul respectării normelor generale și specifice de igienă, pe întregul lanț alimentar.

„În funcție de neconformitățile ce vor fi descoperite, a gravității acestora în raport direct cu riscul pentru siguranța alimentelor și implicit sănătatea publică inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău vor manifesta toleranță zero aplicând întocmai legislația din domeniu, sancțiunile ce vor aplicate putând merge de la amenda contravențională la suspendare activității pe perioade limitate de timp sau în anumite circumstanțe chiar la interzicerea activității”, se precizează într-o informare a DSVSA Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here