logoS.C. INTERSEMAT S.R.L.
a fost infiinţată in anul 2005 ca o soluţie la obligaţia de reciclare şi valorificare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, stabilita de legislatia in vigoare. Societatea a fost licentiata pentru cinci ani in anul 2006 si relicentiata in anul 2011. În prezent deţine Licenţa de Operare RO-ANPM-D.A.-009/2011 emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, licenta valabilă până la 27.10.2016. Totodată este al doilea operator economic din Romania care a obtinut licentiata in domeniul preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

S.C. INTERSEMAT S.R.L. este un operator economic bine cotat pe piata nationala, in prezent se situeaza pe locul doi ca pondere a activitatii de preluare a responsabiltatii privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje şi este membru fondator al asociatiei organizatiilor de transfer de responsabilitate ECO ROMANIA. Societatea actioneaza fara discriminare fata de materialele de ambalaj si de cantitatile propuse spre contractare de catre oricare operator economic responsabil, are ca scop cresterea numarului de operatori economici de la care preia responsabilitatea si implicit a cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate, deruleaza de programe educationale si de informare/constientizare, realizeaza investitii in dezvoltarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje.

Conform legislaţiei în vigoare S.C INTERSEMAT S.R.L. preia pe bază de contract, din sarcina operatorilor economici care introduc pe piaţă produse ambalate, care supraambaleaza produse ambalate, precum şi a celor care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere, responsabilitatea organizării activităţii de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.  Numarul operatorilor economici de la care S.C. INTERSEMAT S.R.L. a preluat resposabilitatea indeplinirii obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje a avut un trend crescator de la un an la altul, in prezent  numarul acestora depasind  250 operatori economici.

Aria de desfasurare a activitatii S.C. INTERSEMAT S.R.L. este la nivel national.   Obiectivele globale de recuperare si valorificare a deseurilor de ambalaje incepand cu anul 2012 sunt de 60% pentru valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv 55% pentru valorificare prin reciclare.  Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje pe fiecare tip de material, S.C INTERSEMAT S.R.L. pentru anul 2012, a incheiat contracte de prestari servicii cu operatori economici autorizati in conditiile legii pentru colectarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi din circuitul comecial si industrial.

Cantităţile de ambalaje efectiv puse pe piaţă de clienţii de la care S.C INTERSEMAT S.R.L. a preluat responsabilitatea au avut un trend crescator de la un an la altul, societatea actionand fara discriminare fata de toti operatorii responsabili pe toata perioada de derulare a contractelor de transfer de responsabilitate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.  Piata in domeniul acestor servicii este în continuă crestere si considerăm că pe viitor vor apărea noi operatori economici care se vor implica în desfăsurarea acestei activităti.              Împreună cu partenerii săi, S.C. INTERSEMAT S.R.L. a dezvoltat o serie de programe specifice de îmbunătătire a gradului de colectare selectiva si valorificare a deseurilor de ambalaje si de constientizare a producătorilor de deseuri.  Aceste programe au inclus:

Informarea operatorilor economici colectori despre importanta colectarii selective a deseurilor de ambalaje si avantajele financiare rezultate ca urmare a participării si implementării programelor de sortare a deseurilor de ambalaje.

  • Dezvoltarea conceptelor si programelor specifice care se pot aplica în practică la fiecare colector în parte, cum ar fi:

–       amplasarea de containere de diferite tipodimensiuni pentru anumite tipuri de materiale (sticlă albă si colorată, PET alb si colorat, cartoane si hârtie, etc.).

–       amplasarea de echipamente destinate optimizării spatiului de depozitare a deseurilor de ambalaje (echipamente industriale pentru presarea cutiilor din aluminiu, tocătoare pentru hârtie si carton, prese pentru folie din PE, etc.).

* Finantarea sau co-finantarea, în parteneriat cu colectorii si autoritatile administratiei publice locale a programelor de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje.

De asemenea, cu ajutorul acelorasi parteneri si a autoritătilor publice locale s-a actionat pentru cresterea gradului de colectare a deseurilor de ambalaje de la populatie din deseurile menajere, prin amplasarea în locurile publice de containere marcate si inscriptionate conform prevederilor legale.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here