Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău recrutează persoane care doresc să devină voluntar în cadrul instituţiei. Este cea de-a zecea etapă a unor astfel de demersuri reunite sub denumirea Salvator din pasiune”. „Campania îşi doreşte să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă şi serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, prin implicarea activă a voluntarilor în diseminarea, respectiv aplicarea informaţiilor acumulate la nivelul comunităţilor. Activitatea voluntarilor este cât se poate de importantă, iar pregătirea acestora se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea unor cursuri de pregătire teoretică şi practică cu specialişti din cadrul inspectoratului”, transamite Biroul de Presă al ISU Buzău.

Buzoienii care doresc să se înscrie în Programul de voluntariat trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe  condiţii:  să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; să fie apţi din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente: cerere de înscriere; certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani); copie după actul de identitate; aviz psihologic, cu menţiunea ,,apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul I.G.S.U.”; act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare  (nu există un minim de studii de care persoana care doreşte să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună); adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” (nu este necesară obţinerea unei adeverinţe de la un medic de medicina muncii, dar aceasta poate fi acceptată); acordul scris al părinţilor/tutorelui legal (doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani).

Care este calendarul de recrutare

În perioada 10 februarie- 6 martie se va face depunerea dosarelor de către solicitanţi, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00 , la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău situat în str. Bistriţei, nr. 51, Buzău; În perioada 9-13 martie se va face verificarea dosarelor şi avizarea acestora, pentru ca în data de 14 martie, ora 08.30, să aibă loc semnarea contractelor de voluntariat şi a fişelor de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău.

Care este calendarul de pregătire al voluntarilor

În zilele de 14-15 martie şi 21-22 martie, în intervalul orar  0830-1430 va avea loc un curs – introductiv pentru voluntari;  În zilele de 28, 29, martie 04, 05. şi 11 martie, în intervalul orar  0830-1430 se va desfăşura un – Curs prim-ajutor de bază.

Cursurile se vor desfăşura la Clubul Detaşamentului de Pompieri Buzău.

Candidaţii admişi vor fi informaţi telefonic pentru a se prezenta în vederea semnării contractelor şi furnizarea informaţiilor necesare urmă toarelor activităţi.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0238/724059 int. 27156, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here