Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău aduce la cunoştinţa persoanelor fizice sau persoanelor juridice interesate că Hotarârea Guvernului nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților stipulează la art.7 alin.6 și alin.8 că ,,La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligați să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, astfel cum rezultă din registru și din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. În situația în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, astfel cum este prevăzut la alin. (6), salariatul sau fostul salariat poate solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfășurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul Teritorial de Muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.”
Conform art.7 alin 5 din HG nr.905/2017 ,,La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.” Refuzul angajatorului de a îndeplini această obligaţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei. La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, Inspectoratul Teritorial de Muncă asigură accesul individual la datele personale din registru. Condițiile, procedura de lucru și limitele accesului la informații sunt stabilite cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, prin ordin comun al ministrului Muncii și Justitiei Sociale si al ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale. În concluzie, vechimea în muncă se atestă cu carnetul de muncă al salariatului şi adeverinţele eliberate de angajatori conform statelor de plată întocmite, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău nefiind depozitarul statelor de plată a salariilor începând cu ianuarie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here