CLMJoi, consilierii municipali sunt convocaţi în şedinţa ordnară a lunii mai. Pe ordinea de zi se află 15 proiecte de hotărâre pentru care aleşii municipiului trebuie să îşi dea votul.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
2.- proiectul de hotărâre privind reducerea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
3.- proiectul de hotărâre privind constatarea renunţării la mandat şi revocarea unor membrii ai comisiei de cenzori, precum şi desemnarea auditorului financiar extern al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară „DRAGAICA – 2015”;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Lucrări de construcţii – Grup Sanitar în extensie la Şcoala Gimnazială Mihai Kogălniceanu, strada Transilvaniei nr. 313, municipiul Buzău, judeţul Buzău”;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” prin preluarea Casei de Cultură „Ion Caraion” Buzău, precum şi abrogarea unor articole din Hotărârea nr. 75/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare care urmează a fi distribuite raţionalizat în situaţii deosebite;
9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susținerea dosarelor formulate în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor articole din Hotărârea nr. 246/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Buzău pe zone şi categorii de folosinţă;
11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc L2, parter, bloc E8, parter şi demisol şi bloc E1, parter;
12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent extinderii şi accesului separat la spaţiul comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 8D, apartament 1;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a imobilului situat în municipiul Buzău, strada poet T. Neculuţă, nr. 30, pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 şi a Grădiniţei cu Program Normal “Pinochio”;
14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului arabil proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Dorobanţi, în tarlaua 61, parcela 3;
15.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here