buzau-primarieJoi, 27 martie, consilierii locali se intalnesc in sedinta ordinara a lunii martie. Printre altele, pe ordinea de zi Punctul 14 referitor la aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala ” Comfortuna 93″ S.R.L. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului, aferent spatiului comercial situat in municipiul Buzau, strada Transilvaniei.

Proiectele de Hotarare de pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

1.-  Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Buzau si activitatea desfasurata de autoritatile administratiei publice locale in anul 2013;

2.- proiectul de hotarare privind aderarea comunei Costesti, judetul Buzau, prin consiliul local, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” Buzau 2008 „;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea planurilor de actiuni sau de lucrari de interes public local ce se vor executa in anul 2014 de persoanele majore apte de munca, beneficiare de ajutor social, precum si persoanele apte de munca cazate in Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau;

4.- proiectul de hotarare privind conferirea titlurilor de ” Cetatean de Onoare” si ” Omul Anului 2013 ” unor personalitati cu merite deosebite;

5.- proiectul de hotarare pentru modificarea organigramei, numarului de personal si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, incepand cu 01 aprilie 2014;

6.- proiectul de hotarare pentru modificarea organigramei si a unor posturi in statul de functii al Complexului de Servicii pentru Persoane Varstnice ” Alexandru Marghiloman ” Buzau;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea garantarii unui credit pentru investitii si a unei linii de credit care se vor contracta de Societatea Comerciala ” Piete, Targuri si Oboare ” S.A. Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate in municipiul Buzau, adiacente strazii Siriului;

9.- proiectul de hotarare pentru aprobarea atestarii apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului situat in municipiul Buzau, limitrof imobilului nr. 2;

10.- proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 36/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru aprobarea darii unor suprafete locative cu alta destinatie decat cea de locuinta situate in incinta stadionului „Gloria” in folosinta gratuita si temporara a Directiei Judetene pentru Tineret Buzau;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosinta cu titlu gratuit acordat Palatului Copiilor Buzau asupra imobilelor situate in municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr. 1;

12.- proiectul de hotarare pentru modificarea art. 2, alin. (1) din Hotararea nr. 241/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publica in pro-prietatea privata a municipiului, precum si concesionarea acestui teren prin licitatie publica deschisa, articol modificat prin Hotararea nr. 42/2004;

13.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala ” Eurocris ” S.R.L. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului, indiviz si aferent spatiului comercial si terasei situate in municipiul Buzau, strada Unirii, bloc 13E, parter;

14.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala ” Comfortuna 93″ S.R.L. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului, aferent spatiului comercial situat in municipiul Buzau, strada Transilvaniei, limitrof Scolii Gimnaziale „Mihail Kogalniceanu ” Buzau;

15.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unei parti din imobilul proprietate privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, strada Cuza Voda nr. 13;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea introducerii unor documentatii de urbanism in Planul urbanistic general al municipiului Buzau si Regulamentului general de urbanism aferent;

17.- proiectul de hotarare privind modul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;

18.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada aprilie – iunie 2014;

19.- alte probleme ale activitatii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here