Guvernul a aprobat lista celor 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se aplică, în anul şcolar 2017-2018, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, precum si fondurile necesare finantarii programului. Prima etapă a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi s-a aplicat în anul şcolar 2016-2017 şi a implicat tot 50 de unităţi şcolare. La Buzău, beneficiar va fi Liceul cu program Sportiv.
Cele 100 de şcoli, din ambele etape, au fost selectate astfel încât fiecare judeţ să aibă cel puţin o şcoală inclusă în proiect şi, totodată, să fie reprezentative din punct de vedere al problemei semnalate (medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii economice cu grad ridicat de pauperitate). De asemenea, s-a ţinut cont de infrastructura necesară servirii mesei în şcoală (dacă există cantină, dacă e disponibilă o sală pentru prepararea sau pentru servirea mesei, daca există spaţiu pentru depozitare).
Aşadar, programul se va derula în 100 de şcoli, adică 0,5%, din totalul de 18.746.
Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:
a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei;
b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop;
c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei.
Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizează la nivelul fiecarei unitati administrativ-terioriale.  Autorităţile locale au posibilitatea să suplimenteze finanţarea din venituri proprii.
Produsele alimentare distribuite elevilor si prescolarilor vor respecta cerinţele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv cea a municipiului Bucureşti, vor verifica respectarea normelor şi condiţiilor igienico-sanitare şi a alimentaţiei sănătoase în distribuţia alimentelor. De asemenea, la cererea scrisă a părinţilor, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare şi masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situatiei elevilor şi preşcolarilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here