asigurareDe la 1 septembrie, companiile de asigurări nu vor mai putea încheia poliţe facultative clienţilor care nu au asigurare obligatorie. Singura excepţie o reprezintă cei care au un contract de asigurare facultativă în desfăşurare. Ei vor fi obligaţi să adere la noile norme din clipa în care se termină prezentul contract. De la începutul lunii viitoare, asigurarea obligatorie a locuinţei, adică asigurarea celor trei riscuri catastrofice – cutremur, inundaţii şi alunecări de teren – în limita valorii de 10 mii sau 20 de mii de euro se va încheia doar la cei 12 membri ai polului de asigurare împotriva dezastrelor naturale PAD. Cei care doresc să aibă o locuinţă asigurată la valoarea reală vor încheia şi o poliţă facultativă la alt asigurator.Această normă urmează să fie emisă de  către Comitetul de Supraveghere a Asigurăriloriar odată cu documentul vor fi stabilite și detaliile tehnice.Prin urmare oamenii vor putea şi vor trebui să-şi cumpere obligatoriu o asigurare PAD de locuinţă conform legii şi cei care doresc să-şi încheie o asigurare facultativă peste această asigurare PAD o vor putea face la oricare companie autorizată din piaţă.