rabla2Ieri s-a dat startul oficial al unei noi sesini din programul Rabla.La Buzău opt colectori vor participa la programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru anul 2012. Administraţia Fondului pentru Mediu a prevăzut un buget de 57 de milioane de lei care permite scoaterea din uz a 15.000 de autoturisme mai vechi de zece ani. Firmele colectoarea din Buzău sunt  SC Autoglobal Compact SRL, SC Full Auto Extrem SRL, SC Auto Rolla Service SRL, SC Mocanu Recom SNC, SC Fry Ynna Auto SRL, SC Auto Genius SRL, SC MSD Com SRL şi SC Comat Buzău SA. Pentru judeţul nostru au fost repartizate 240 de tichete, fiecare colector urmând a primi un număr de 30 de tichete. Pentru a intra în program, persoanele fizice trebuie să prezinte odată cu autovehiculul ce urmează a fi casat actul care îi atestă identitatea, precum şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi copie; certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată; cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, în original şi în copie legalizată; actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original.