Potrivit un proiect iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), părinţii vor fi obligaţi la plata unei contribuţii pentru copiii înscrişi la creşe, valoarea acesteia urmând să fie stabilită prin dispoziţie a primarului, fără a depăşi 30% din costul copilului în unitatea publică în care se face educaţie antepreşcolară. MMFPS a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, care stabileşte că părinţii/reprezentanţii legali sunt obligaţi la plata unei contribuţii, a cărei valoare este stabilită prin dispoziţie a primarului în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu net lunar pe membru de familie calculat pe perioada de şase luni anterioară înscrierii copilului, fără a depăşi 30% din costul copilului în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară.

Actul normativ mai prevede că sunt scutiţi de la plata contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinţii/reprezentantul legal care se află în următoarele situaţii: au în îngrijire copii care sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii sau beneficiază de efectele Legii nr. 341/2004 (Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989).

Contribuţia poate fi achitată şi prin tichete de creşă, tichete sociale şi/sau cupoane sociale, potrivit legii. De asemenea, contribuţia lunară a părinţilor/reprezentantului legal se stabileşte în funcţie de numărul efectiv de zile de prezenţă a copilului la programul zilnic, acesta fiind monitorizat prin registrul de evidenţă/prezenţă completat de asistenţă medicală în colaborare cu educatorul, se precizează în proiect. De asemenea, proiectul prevede plata contribuţiei în avans pentru o lună calendaristică.

Proiectul de act normativ mai prevede faptul că programul de funcţionare al unităţilor/structurilor/secţiilor în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară este flexibil şi urmăreşte acoperirea nevoilor copiilor şi părinţilor. Astfel, programul poate fi normal (până la cinci ore pe zi, în funcţie de solicitările părinţilor), prelungit (10 ore pe zi) sau săptămânal (de luni până vineri). Programul de funcţionare a creşelor ca unităţi de educaţie timpurie este de luni până vineri, în intervalul orar 6.00 – 18.00, însă pot fi furnizate şi servicii pe timpul nopţii. numai în situaţii deosebite şi de urgenţă ale părinţilor/reprezentanţilor legali, respectiv: program de lucru pe timpul nopţii pentru ambii părinţi/reprezentanţi legali sau pentru familiile monoparentale, urgenţe medicale, deces în familie, potrivit aceluiaşi proiect. Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică pe site-ul MMFPS până în 19 octombrie.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here